Justitiekansler Mari Heidenborg säger nej till hårdare straff fär gängkriminella. Det framgår av ett remissvar hon lämnat på betänkandet ”Skärpta straff för brott i kriminella nätverk”.

Förra sommaren utsåg regeringen Anders Perklev, hovrättspresident för Svea hovrätt, till att leda en utredning om skärpta straff för gängkriminella. I augusti i år presenterades resultatet av den utredningen i form av det drygt 500 sidor långa betänkandet ”Skärpta straff för brott i kriminella nätverk”.

Perklev och de experter som arbetat med utredningen föreslår i betänkandet ett flertal åtgärder för att göra det svårare för gängkriminella i Sverige. Bland annat att brott som begås av kriminella nätverk ska bedömas som ”synnerligen försvårande”, och därför leda till hårdare straff jämfört med brott som inte begås av gängkriminella.

LÄS MER: 220 000 har skrivit på protestlista mot skadestånd till våldtäktsman

Andra förslag i betänkandet är att återfall i brott ska leda till strängare straff, att göra det olagligt att involvera personer som är under 18 år i brottslig verksamhet och att obligatorisk häktning införs för brott med ett minimistraff på ett år och sex månaders fängelse, istället för dagens tvåårsgräns. Därmed skulle personer som misstänks för rån eller grov misshandel alltid häktas i väntan på rättegång. Idag släpps de ofta på fri fot.

JK säger nej

Men flera av de föreslagna förändringarna säger nu justitiekansler Mari Heidenborg nej till. JK är en av de remissinstanser som regeringen vänt sig till för synpunkter på betänkandet.

LÄS MER: Gängkriminell mördare får 135 000 av JK för ”lidande”

Heidenborg tycker inte att gränsen för obligatorisk häktning ska sänkas. ”Häktning är en mycket ingripande åtgärd mot den enskilde och den nuvarande presumtionsregeln måste anses väl avvägd”, skriver hon i sitt remissvar.

JK anser heller inte att gängkriminella ska straffas hårdare än andra kriminella, och är kritisk till att göra det olagligt att involvera personer som är under 18 år i brottslig verksamhet eftersom att hon befarar att det kommer drabba unga kriminella som ”är strax över 18 år”.

Polisen säger ja

Sammanlagt har ett 40-tal remissinstanser svarat på betänkandet om skärpta straff för gängkriminella. Reaktionerna är blandade.

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Brottsoffermyndigheten tillhör de myndigheter som är positivt inställda till de föreslagna ändringarna.

”Polismyndigheten välkomnar förslagen om skärpta straffskalor och även de övriga förändringar som föreslås för de brott som utredningen identifierat som
vanligt förekommande inom kriminella nätverk”, skriver exempelvis polisen i sitt remissvar.

Hovrätten ser problem

Hovrätten för Västra Sverige varnar i sitt remissvar för att de föreslagna ändringarna kommer leda till ökade kostnader.

Förslagen kommer ”leda till betydande straffskärpningar och fler häktade respektive längre häktningstider i ett stort antal fall, inte bara för brott begångna av personer med anknytning till kriminella nätverk”, skriver domstolen.

Hovrätten över Skåne och Blekinge varnar i sitt remissvar för att det saknas en tydlig definition av vad ett kriminellt nätverk är, och att det därför i praktiken blir svårt att skärpa straffen för brott som begås i just den miljön.

LÄS OCKSÅ: VIDEO: Gav 840 000 i skadestånd till våldtäktsman – nu får hon medalj av kungen