Regeringen
Inrikes

JK utreder övergångsregeringens undertecknande av FN-avtalet: ”det kom in över 1000 anmälningar”

Publicerad 12/19/2018
Annons

Övergångsregeringen har anmälts för grundlagsbrott av över 1000 svenskar. Justitiekanslern handlägger ärendet och kommer att publicera ett beslut inom kort – huruvida en förundersökning mot regeringen inleds eller ej.

Samhällsnytt har varit i kontakt med Justitiekanslern – en myndighet som utövar tillsyn över andra myndigheter – med en fråga om det har kommit in några anmälningar mot övergångsregeringen med anledning av påskrivning av FNs migrationsramverk.

Enligt Anna Lindvall, föredragande på JK, har det kommit in över 1000 sådana anmälningar till myndigheten:

”Det har till Justitiekanslern kommit in över 1000 sådana anmälningar. De flesta anmälningar ser mer eller mindre likadana ut. Bifogat finns den första anmälan.”

I den anmälan som Samhällsnytt har fått ta del av anmäls regeringen för ett grundlagsbrott med hänvisning till följande:

”Expeditionsregering eller expeditionsministär, som det enligt lag kallas, då en tillfällig ministär som sitter kvar som förvaltande tjänstemän, i huvudsak för att sköta rutinärende, i väntan på att en ny laga regering har tillträtt. Det är alltså en ministär som under en begränsad tid sköter de löpande och rutinmässiga regeringsuppgifterna i väntan på att en parlamentariskt förankrad regering skall tillträda i laga ordning. En expeditionsministär skall undvika partipolitiskt kontroversiella förslag och får icke ta vilka beslut som helst på eget bevåg, som rör rikets intresse, bl.a. nya bilaterala avtal.”

Anmälaren menar att övergångsregeringen har begått ett grundlagsbrott i och med att den har skrivit under FNs globala ramverk för migration.

Det bör tilläggas att Samhällsnytt i en månad innan ramverket undertecknades har sökt svar från regeringskansliet och justitiedepartementet angående vilken befogenhet en expeditionsministär har att skriva under FN-pakten. Vi har dock inte fått något svar från Regeringskansliet på våra frågor.

I ett mejl till Samhällsnytt skriver Anna Lindvall att ärendet hanteras av Justitiekanslern och ett beslut i det kommer att publiceras inom kort.

Tycker du att den här artikeln var intressant? Glöm då inte att stödja Samhällsnytt med en månatlig donation! Klicka här för att se hur du kan bidra!

Egor Putilov
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
857Ökad russofobi i spåren av Ukrainakriget – ortodoxa kristna nekas handla
Annons