Det finns redan lagar som kan appliceras på denna typ av brottslighet, menar JO.

För att komma tillrätta med den situation som idag råder i landets många så kallade utanförskapsområden föreslog regeringens utredare i början av året bland annat införandet av den nya brottsrubriceringen ”blåsljussabotage”.

Dagens juridik rapporterar nu att förslaget enligt justitieombudsman Lars Lindström inte fyller någon funktion och skulle göra brottsbalken än mer komplicerad.

Gärningarna som omfattas av förslaget är redan straffbelagda, menar Lindström i sitt remissvar till regeringen där han också räknar upp ett antal brott som går att tillämpa istället, som misshandel, våldsamt upplopp, sabotage, mordbrand, skadegörelse, våld mot tjänsteman och hot mot tjänsteman.

Istället efterlyser han kännbara straff för ungdomsbrottslingar och en översyn av reglerna om straffmyndighet och ungdomsrabatt.