Svenska fängelser håller en så hög boendestandard att vistelsen där jämförts med att bo på hotell. Ändå strömmar klagomålen från fångarna in, inte minst det klientel i vars hemländer standarden är oändligt mycket lägre. Inte sällan får man i sitt missnöje stöd från svenska myndigheter. JO riktar nu kritik mot Boråsanstalten, bland annat för att fångar måste dela rum och hålla sams. Samtidigt kritiserar man att personalen inte måste dela utrymmen med de intagna.

Den invandringsrelaterade grova brottsligheten har ökat lavinartat i Sverige. Fängelserna räcker inte till och en stor andel av de intagna är inte ens svenska medborgare. Den nya regeringen har på initiativ av Sverigedemokraterna dessutom beslutat skärpa straffen för vanliga gängrelaterade brott, vilket prognostiseras öka trycket och beläggningen på fångvårdsanstalterna ytterligare.

Eftersom svenske fängelseceller har en väl tilltagen kvadratmeteryta är en av de åtgärder som prövas för att härbärgera fler kriminella att låta två intagna dela rum, något som är standard i många andra länder trots att cellerna där är mindre. Det handlar dels om konvertering av gamla celler men också om nybyggnation där den lösningen implementeras.

Det här gillas dock inte av alla fångar. De får nu eldunderstöd av Justitieombudsmannen (JO) Katarina Påhlsson som i en skrivelse riktar skarp kritik mot lösningen och beskriver det som ”ovärdigt” för mördare och våldtäktsmän.

Dubbelrum med dubbla TV-apparater

Som argument för kritiken anförs bland annat att det inträffat att de grova brottslingarna inte kunnat hålla sams. När de kamperat ihop har incidenter med hot och våld förekommit.

På högsäkerhetsklassade Kumla-anstalten utrustas dubbelrummen nu med dubbla TV-apparater för att undvika bråk mellan fångarna om vilket program eller streamingtjänst man ska titta på. Åtgärden hävdas ha varit effektiv.

Helt nya fängelseceller duger inte enligt JO

JO:s kritik kommer efter att man gjort en oanmäld inspektion av förhållandena på de splitter nya fångvårdsbyggnaderna på Boråsanstalten som endast varit i drift i ett halvår. 20 av de 36 nya cellerna har anpassats för dubbelbeläggning men enligt JO inte på ett tillräckligt värdigt sätt.

Trots att boendestandarden är avsevärt mycket högre än i många andra länder gör JO bedömningen att dubbelcellerna inte uppfyller de internationella rekommendationerna om golvyta. Man hävdar också att toaletterna inte har tillräcklig avskildhet då dörrarna i likhet med många ordinära offentliga toalettbås inte går ända ned till golvet eller upp till taket.

Jag ser allvarligt på dessa förhållanden, som kan medföra risker för bland annat oro och konflikter”, skriver Katarina Påhlsson. Hon får både medhåll och mothugg från Boråsanstaltens kriminalvårdschef, Marita Gustavsson.

Bör kunna välja enkel- eller dubbelrum vid incheckning

Gustavsson påtalar att det inte är anstalten som lokalt beslutar om hur stora ”bostadsrummen” som hon kallar dem ska vara, och inte heller vilka och hur många som ska fungera som dubbelrum. Man får order uppifrån Kriminalvården som man måste åtlyda.

Hon håller med om att dubbelrum inte är bra för alla men kan vara det för många. Gustavssons förslag är att fångarna när de checkar in i receptionen borde kunna välja mellan att boka ett enkel- eller dubbelrum.

– För en del av våra klienter är det fantastisk att slippa vara själv under tiden man är inlåst. För andra är det mindre bra. Det hade varit väldigt smakfullt om det gick att ha enkelrum när man önskar det.

För dålig uppföljning av hur fångarna trivs

En del av JO:s kritik går också ut på att fångarna när de anländer för att avtjäna sin kriminalvård inte tillfrågas huruvida de vill ha ett enkel- eller dubbelrum. Påhlsson tycker också att anstalterna bör införa matchmaking-rutiner där fångarna förs samman efter analys av sina respektive personlighetsdrag och att man sedan följer upp genom att säkerställa att de trivs med sina rumskamrater.

Gustavsson tycker att det är att gå för långt i tillmötesgående gentemot de intagna men öppnar ändå för att en fånge som verkligen vantrivs med sin rumskamrat ska få möjlighet att byta eller få ett enkelrum.

Omvänt resonemang för personalen

En annan och omvänd kritisk synpunkt JO har är att fångvaktarna på Boråsanstalten inte tvingas umgås mer med de intagna. De har fått igenom att deras personalutrymmen ska vara avskilda från fångavdelningarna i stället för insprängda i dessa.

Det menar Påhlsson skickar negativa signaler till de intagna. ”Med ett sådant arbetssätt är det inte konstigt att majoriteten intagna uppgav att de upplever personalen som avståndstagande och ovillig att hjälpa till”, skriver hon.

Enligt Justitiekanslern är det fastslaget i svensk kriminalpolitik som en ”framgångsfaktor” att fångvaktarna är nära de intagna och bygger relationer med dem. Att man på Boråsanstalten nu frångår den modellen och låter personalen få lite mer integritet beskriver JO som ”mycket bekymmersamt”.

Hon får visst medhåll från anstaltschefen Marita Gustavsson som medger att det kanske inte var ett så lyckat beslut att låta personalen få lite privat utrymme i stället för att alltid vara där ”klienterna”, som hon kallar de intagna brottslingarna, är.

Celler inte tillräckligt barnanpassade

Samnytt har tidigare rapporterat om en annan kritik mot fängelser, häkten och arrester i Sverige. också den från JO. Eftersom de grova invandringsrelaterade brotten kryper ned i åldrarna menar man att det är viktigt att anstalterna barnanpassas.

I annat fall riskerar de yngsta brottslingarna att må dåligt när de lås in. Vuxenceller kan verka skrämmande för dem, resonerar JO. Också i det fallet kom kritiken efter en oanmäld besiktning.

LÄS ÄVEN: JO-krav: Barnanpassa polisarresternas celler