ronie-berggren-837673

Ronie Berggren.

Inrikes

JO-utslag: Kommun ”ägnade sig åt repressalier” när islamkritiker nekades anställning

Publicerad 11/21/2018
Annons

Den konservative opinionsbildaren och grundaren till podden Amerikanska nyhetsanalyser nekades i januari 2017 jobb på ett HVB-hem i hemorten Örnsköldsvik. Detta efter att kommunen genom ”tips” fått kännedom om att Berggren uttryckt islamkritik på Facebook. Berggren anmälde ärendet till Justitieombudsmannen (JO) som nu i sitt utslag fäller kommunen för att ha ägnat sig åt olagliga repressalier.

Berggren menade i sin klagoskrivelse att den kritik mot framför allt politisk och våldsbejakande islam som han formulerat låg gott och väl inom ramen för den grundlagsskyddade yttrandefriheten. Kommunen skrev i sitt svar att man ansåg att Berggren ägnat sig åt ”islamhat”.

JO går i sitt utslag som kom för några dagar sedan helt på Berggrens linje. Kommunen har återtagit ett anställningserbjudande om en tjänst på ett HVB-hem och beslutet har fattats med hänvisning till grundlagsskyddade uttalanden som den anställde gjort på sociala medier.

JO konstaterar att grundlagsskyddet bland annat innebär att det allmänna inte får vidta repressalier mot enskilda som använt sin yttrandefrihet. Det menar man att kommunen har gjort i det aktuella fallet och därmed agerat i strid med det s.k. repressalieförbudet.

Berggren kommenterar JO:s utslag:

– Jag hoppas att Justitieombudsmannens beslut kan bli prejudicerande. Jag är inte ensam i den här situationen. Det finns många som nekats anställningar, blivit av med anställningar och på andra sätt diskriminerats för att ha uttryckt sina politiska åsikter på Internet.

– Sådant måste få ett slut. Yttrandefriheten är alla demokratiska samhällens hörnsten. Jag hoppas att mitt fall kan väcka en större debatt och bli prejudicerande för hur myndigheter bör förhålla sig till människors politiska uttryck på Internet.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
842Ryssland fick skulden för möjlig ukrainsk attack på civila
Annons