Domprosten rättfärdigar sitt agerande med att man gör så då det är ”fara å färde”.

På onsdagen bjöd debattören och opinionsbildaren Thomas Gür in till ett så kallat pop-up-seminarium utanför Visby domkyrka under titeln ”9,5 teser om integrationen – så får vi bukt med problemen fram till valet 2038”.

Gür är bland annat kolumnist på Svenska Dagbladets ledarsida och skriver återkommande och kritiskt om invandring och integration. Detta tycks ha varit tillräckligt för att domprost Mats Hermansson skulle störa ut mötet medelst klockringning.

2017 fick Hermansson en skriftlig reprimand från Domkapitlet i Visby stift då det ansågs att han brustit i lojalitet och respekt inför biskopen på ett sätt som inte är acceptabelt.

Man anmärkte även på att demokratin i kyrkorådet satts ur spel och att det fanns brister i ledarskap och kommunikation. Anställda har också vittnat om en dålig psykosocial arbetsmiljö.

Tidigare har Hermansson använt samma metod mot Svenskarnas parti.