Efter att mötesordförande Nasser Bourita frågade församlingen ifall man antar texten Global pakt om en ordnad, säker och reglerad migration, och samtliga närvarande länders representanter var tysta, klubbades den igenom och följdes av en flera minuter lång applåd.

Under de senaste månaderna har en lång rad länder hoppat av avtalet. Först ut var USA där man menade att det strider mot landets suveränitet. Oro från andra länder har bland annat gällt ökade incitament till migration och fler lagliga vägar in i Europa för migranter.

LÄS MER: Carl Bildt erkänner: FNs migrationsavtal ÄR bindande

Samtidigt uppger FN att man oroar över ”desinformation” kring vad avtalet innebär.

– All den här desinformationen om vad pakten innebär, och vad texten faktiskt slår fast, är förvånande, säger Louise Arbour, FN:s särskilda sändebud för internationell migration, till AFP.

Innan Samhällsnytt avslöjade att Sverige var ett av de länder som avsåg gå med fanns ingen debatt om avtalet och dess konsekvenser. Sent omsider har enstaka partier tagit upp frågan och demonstrationer har hållits i flera svenska städer.

LÄS MER: BEKRÄFTAT: Sverige ska skriva under FN:s migrationsramverk – och öppna gränserna

Redan i juli kom länderna, exklusive USA, överens om avtalets innehåll. Ramverket påstås inte vara bindande och ska antas formellt i form av en resolution i FN:s generalförsamling den 19 december.