tolk-82662
Inrikes

Kaos i tolkbristens Sverige – judehat, bedrägerier och felöversättningar

Publicerad 12/27/2020
Annons

Den höga invandringen till Sverige i kombination med lågt ställda krav på att lära sig svenska språket har lett till stor brist på tolkar. Nu kommer nya larm om att icke auktoriserade och gravt olämpliga personer anlitas för tolkuppdrag. Det handlar om bristfälliga språkkunskaper men också om sådant som kriminalitet och antisemitisk rasism.

Undermålig tolkning i samband med brottsutredningar och rättegångar kan leda till att invandrare som begått grova brott går fria eller att migranter får asyl och uppehållstillstånd som inte borde fått det. Eller vice versa.

I spåren av hög invandring och utebliven integration har en omfattande brist på tolkar uppstått. Det har resulterat i att kraven för att få arbeta som tolk kraftigt har sänkts. Auktorisation krävs inte längre för tolkuppdrag och det ses genom fingrarna med inkompetens, brottslighet, islamism och antisemitism. Även barn anlitas som tolkar. Det visar en genomlysning som SVT gjort.

Jonas Lembke är handläggare på Kammarkollegiet och erkänner på fråga från statstelevisionen att det i tolkbristens Sverige ska mycket till innan någon fråntas sin auktorisation, i synnerhet mot bakgrund av att det redan tummas kraftigt på regeln om att auktoriserade tolkar ska användas i exempelvis myndighetsärenden och rättsfall.

Han vidgår vidare att inkompetens i yrket, exempelvis undermåliga språkkunskaper, inte längre räcker som skäl för att vidta åtgärder mot en tolk. Personen måste ha brutit mot ”god tolksed”. Men även om auktorisationen dras in till följd av grova övertramp kan personen oftast jobba vidare i yrket, eftersom kraven på att vara auktoriserad på många håll har slopats.

SVT har talat med Margareta McKenna från yrkesorganisationen Rättstolkarna som bekräftar att rättssäkerheten i domstolarna idag äventyras – oskyldiga kan dömas och skyldiga gå fria, säger hon.

Sait Udmi arbetar som advokat i asylärenden. Han vittnar om att han ofta får avbryta tolkar som översätter fel, något han som språkkunnig invandrare direkt kan konstatera. Han är kritisk till att dessa konstaterat inkompetenta tolkar ändå sedan anlitas på nytt av Migrationsverket.

På Migrationsverket skjuter man ifrån sig kritiken med hänvisning till att asylärendena är så många att det ofta inte går att följa kravet att en tolk ska vara auktoriserad och kompetent.

Bland de ärenden som hamnat på Kammarkollegiets bord för att eventuellt frånta tolkar auktorisation, finns sådana där tolken förbjudit sin klient att kritisera islam.

I ett fall företrädde tolken en radikal muslimsk organisation som enligt Säpo förespråkar införandet av sharialag, avskaffande av demokratin och har en tydligt judehatisk profil. Auktorisationen drogs in men återlämnades efter att tolken överklagat beslutet. Detta trots att tolken fick ytterligare kritik för att ha vägrat tolka åt en islamkritisk person.

Bland ärendena återfinns även tolkar som gjort sig skyldiga till brott, bland annat i form av bedrägerier i anslutning till uppdraget. En tolk ertappades med att i 47 fall ha ”saltat” sina fakturor för tolkuppdrag.

Det förekommer också att personer som uppträtt så olämpligt som tolkar i migrationsärenden att de inte fått ha kvar uppdraget i stället har anställts som handläggare på Migrationsverket. Olämpligheterna innefattar allvarliga hot och bråk.

I tolkbristens Sverige anlitas, i vad många menar är strid med svensk arbetsrätt, även barn som tolkar. Anledningen är att barn ofta lär sig svenska snabbare än vuxna. Samtidigt saknar de dock mognad, erfarenheter och kunskaper som krävs för ett tolkuppdrag.

Generellt har kritiken från ett flertal håll varit hård mot den rådande situationen och omdömet att ”rättssäkerheten är hotad” återkommer regelbundet.

Redaktionen
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
849Ryssland fick skulden för möjlig ukrainsk attack på civila
Annons