Sedan pandemin bröt ut har trycket på SOS Alarm varit hårt. På SOS alarm i Norrköping har situationen blivit så pass dålig att mer än tio medarbetare har sagt upp sig.

Under juni och juli har svarstiderna till 112 ökat dramatiskt. Under sommaren har den genomsnittliga svarstiden per dygn stundtals legat på över 45 sekunder. Enligt SOS Alarms avtal med staten ska man svara efter åtta sekunder.

På SOS Alarm i Norrköping är teamledare och larmoperatör Nikolai Penttinen en av dem som valt att säga upp sig.

– Det är väldigt hög belastning på de som är på jobbet. Man märker att folk mår dåligt över att siffrorna är som de är, för man kan ju inte göra mer än att ta ett samtal i taget, säger han till SVT Nyheter.

LÄS ÄVEN: Hela åkern stod i lågor – men på SOS Alarm svarade ingen i telefon

Personalen pekar på flera brister i arbetsmiljön vilket har lett till många sjukskrivningar och uppsägningar, detta samtidigt som antalet samtal fortsätter att öka. Enligt en anonym källa görs dock inget åt situationen och de anställda som är kvar bes ofta hoppa in och arbeta på sin lediga tid – något som ytterligare ökar stressen.

Enligt Christian Larsson, platschef på SOS Alarm i Norrköping, för man en tät och nära dialog med de lokala skyddsombuden och talar om åtgärder samt lyssnar på kritik. Han lovar att förändringar kommer men hävdar samtidigt att de generellt redan har en väldigt god arbetsmiljö. Han upplever det också som att det den senaste tiden har blivit mer utmanande att hitta rätt personer för jobbet.