Samtidigt som samhället står inför stora utmaningar att bygga ut fängelsernas kapacitet för att möta den skenande invandringsrelaterade brottsligheten och de fler och strängare straff som den nya regeringen aviserat som motåtgärd, kommer alarmerande signaler om hur de kriminella gängen alltmer tar över på anstalterna, genom att muta anställda eller inleda sexuella förbindelser med dem.

Tiotals nya fängelser kommer att behöva byggas och tusentals nya medarbetare anställas för att hantera den skenande grova gängkriminaliteten som är en direkt följd av de senaste decenniernas migrationspolitik. För att få fram alla dessa medarbetare kan kraven komma att behöva sänkas, vilket i gengäld ökar risken för att få in olämpliga personer som är lättare för de intagna fångarna att komma åt.

Redan nu har en rad missförhållanden avslöjats där fångvaktarna mutas till att bli de intagnas springpojkar, som fixar mobiler eller knark och fungerar som kurirer och kommunikatörer mellan fångarna och deras kumpaner på utsidan så att brottsverksamheterna kan fortgå under strafftiden.

Flera skandaler har också avslöjats där kvinnliga fångvaktare inlett sexuella relationer med de gängkriminella och som en del av det börjat fungera på samma sätt som de mutade manliga vakterna. Det förekommer också att gängen aktivt försöker plantera sina egna på fängelserna och utbildningarna till att bli fångvaktare.

LÄS ÄVEN: Poliskvinna hade sex med häktad och läckte hemlig info: ”Vill visa medmänsklighet”

Kraftig ökning

En färsk rapport från Kriminalvården visar att de här problemen har fördubblats på kort tid. Det är illavarslande i sig men än mer så när fängelsekapaciteten ska växla upp kraftigt som en del av den nya blågula Tidöregeringens kriminalpolitiska ”paradigmskifte”.

– Det vi såg som en risk för några år sedan har nu blivit en realitet, säger Josefin Skoglund vid Kriminalvårdens säkerhetsavdelning i en kommentar till media.

Parallellt med att fängelseverksamheterna behöver byggas ut och massor av nya medarbetare anställas pågår en omvänd trend där allt fler söker sig bort från fångvaktaryrket och de redan befintliga fängelserna är underbemannade. Den ökade arbetspressen på personalen och det alltmer svårhanterliga fångklientelet gör att ännu fler byter yrke, i en ond spiral.

I sin senaste årsrapport talar Kriminalvården om brister i såväl kvalitet och kvantitet hos fängelsepersonalen och om en ”mycket ansträngd bemanningssituation” där var femte fångvaktare lämnade yrket bara under förra året. Många undrar hur regeringen i denna uppförsbacke ska kunna realisera sin nya kriminalpolitik, samtidigt som att inte göra det inte är ett alternativ.

– Vi har en hårt pressad arbetsmiljö som gör att erfaren personal säger upp sig. Det skapar enorma rekryteringsbehov och ett konstant inflöde av ny personal, förklarar Heidi Noteklint, ordförande för fackförbundet Seko Kriminal.

LÄS ÄVEN: Kvinnlig kriminalvårdare hade relation med intagen

Sänkta anställningskrav

Hon bekräftar också att kraven för att få arbeta som fångvaktare har sänkts – samtidigt som arbetet blivit avsevärt mer krävande i takt med att den invandringsrelaterade grova brottsligheten eskalerat. Åldersgränsen på lägst 23 år för att anställas har slopats liksom att den som söker ska ha åtminstone gymnasiekompetens.

Heidi Noteklint instämmer i farhågorna om att de sänkta kraven ökar risken för att olämpliga personer anställs att vakta fångarna. De kraftigt ökade fallen av tjänstefel på anstalterna där fångvaktare låtit sig mutas av fångarna eller blivit deras sexpartners bekräftar att andelen olämpliga redan ökat, innan det stora nyrekryteringsinitiativet ens inletts.

En ytterligare kvalitetssänkande omständighet är att mellan en tredjedel och hälften av de som anställs som fångvaktare tillåts göra det utan att ens ha gått den grundutbildning som egentligen är obligatorisk. Risken att fångvaktare ska falla till föga för fångarnas påtryckningar ökar också genom att man frångått rutinerna att vakterna alltid ska arbeta två och två. Numera möter de ofta fångarna ensamma, något som också innebär ökad risk att utsättas för våld och gisslansituationer.

LÄS ÄVEN: Kriminalvårdare hade sex i intagens cell

Larm om bristande säkerhet

Enkäter visar att en majoritet av de som arbetar som fångvaktare anser att säkerheten på anstalterna inte kan upprätthållas med nuvarande underbemanning och sänkta kompetenskrav. På klass 1-anstalterna där bland annat gängledare, mördare och terrorister avtjänar sina straff är fem av sex anställda av den åsikten.

– Det tummas mer och mer på säkerheten eftersom man väljer att ta in många nya utan utbildning. De får inte de rätta förutsättningarna, säger en annan fackrepresentant, Jarmo Parkkila, styrelseledamot i Seko i Härnösand till media.

Det eskalerande problemet med infiltration och otillbörlig påverkan från de kriminella invandrargängen och otillbörliga relationer mellan fångvaktare och fångar eller kumpaner till dessa var något som Kriminalvårdens säkerhetsavdelning började få upp ögonen för under 2020.

Man uppmärksammade parallellt med detta att situationen på anstalterna blivit allt råare i takt med att personer från den invandringsrelaterade gängkriminaliteten börjat dominera bland fångarna. Incidenter med våld, hot och ordningsstörningar hade ökat kraftigt och man började nu föra en mer noggrann statistik över anmälningarna, något som bekräftade att farhågorna var befogade.

Idag sker i snitt en incident om dagen på ett svenskt fängelse som kan klassas som infiltration och/eller otillbörligt uppträdande hos en fångvaktare där man låtit sig köpas eller duperas av en fånge eller dennes kumpaner på utsidan. För bara ett år sedan var det hälften så många. Nästa år kan siffran ha fördubblats på nytt.

LÄS ÄVEN: Kvinnlig fängelsevakt skickade nakenbilder till fånge

Arbetsrätten hindrar fängelseledningarna att agera

Få fall leder dessutom till utredning och disciplinära eller rättsliga åtgärder. Kriminalvårdens befogenheter att agera är också begränsade. När de otillbörliga relationerna gäller kriminella som inte för tillfället skakar galler väger den anställdes arbetsrättsliga skydd tyngre, även om personen ifråga har kopplingar till fångar eller det gäng fångar tillhör.

Oavsett hur många kriminella personer en anställd umgås med utanför jobbet är anstalten förhindrad att göra något. Bara om den anställde själv begår brott kan man agera. Det enda man annars kan göra är att ha den anställde under uppsyn. Men möjligheterna till det med rådande personalbrist är begränsade.

Att ha ett tidigare kriminellt förflutet utgör heller inget hinder för att få anställning som fångvaktare. I andra länder, exempelvis Norge, är det en självklarhet att man måste ha ett rent straffregister för att få arbeta på ett fängelse. Här skiljer Sverige ut sig.

I den rapport där Kriminalvården beskriver de allvarliga problemen uttrycker man en förhoppning om att kunna vända utvecklingen genom ett skärpt säkerhetsarbete. Men när den omfattande rekryteringen av ny anstaltspersonal drar igång på allvar tror man samtidigt att problemen kommer att öka.

LÄS ÄVEN: Kvinnlig polischef läckte hemlig info till gangster – misstänkt kärleksrelation