Patienten sökte vård på grund av njursten. I väntan på operation sattes en kateter in i urinledaren som blev kvar i fyra år.

Det var 2015 som en patient med njursten skickades från ett annat sjukhus till Norrlands universitetssjukhus för vård och sattes på en väntelista för operation. I samband med detta sattes en kateter in i urinledaren.

Då regionen fyra år senare gick igenom väntelistan upptäckte man att patienten fortfarande inte opererats och att katetern satt kvar.

LÄS ÄVEN: Läkare med utländsk utbildning överrepresenterade i Ivo-anmälningar

Patienten ska sedan ha uteblivit från ytterligare en planerad undersökning och påstås ha varit svår att nå. Detta ledde i sin tur till att behandlingen dröjde ett och ett halvt år till. Under tiden hade den kvarglömda katetern orsakat en permanent njurskada.

– Tyvärr har det här hänt tidigare. Flera patienter har under åren drabbats av glömda katetrar. Riskanalys och omfattande åtgärder har vidtagits efter sedan dess. Urologmottagningen har omstrukturerat sitt arbetssätt gällande väntelistor, säger chefsläkare Bengt Andersson till statstelevisionen.

Ändrade rutiner

Enligt Andersson litade patienten på att sjukvården hade kontroll över vad som skulle göras och när.

Efter en internutredning hos Region Västerbotten, som resulterat i åtgärder för att minska risken för upprepning, har fallet även anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

LÄS ÄVEN: Kvinna glömdes bort av hemtjänsten – låg död i veckor

– Patienten har idag en njure som inte fungerar. Det hade inte behövt bli så om man hade åtgärdat det i tid. Stora förändringar i arbetssätt har gjorts för att undvika att det händer igen, säger Bengt Andersson.