Idag avgjordes slutligen tidigare SD-riksdagsledamoten Kent Ekeroths stämning mot SVT för intrång i upphovsrätten rörande den så kallade ”järnrörsfilmen”. Högsta domstolen fastställde på onsdagsmorgonen domen i Patent- och marknadsöverdomstolen i somras, där Ekeroth fick rätt mot SVT. Nu döms SVT att betala rättegångskostnaderna samt skadestånd till Ekeroth.

Tvisten mellan Ekeroth och SVT har pågått sedan 2015 men trots att Ekeroth fått rätt i övriga upphovsrättsliga mål mot andra tidningar rörande den aktuella filmen har SVT vägrat betala eller ingå någon form av förlikning efter att man utan tillstånd publicerat filmen som Ekeroth som upphovsman äger rättigheterna till.

I somras dömde Patent- och marknadsöverdomstolen till Ekeroths fördel och SVT erlades att betala rättegångskostnader samt ett ännu ej fastställt skadestånd. SVT valde att överklaga domen till Högsta domstolen och fick prövning.

LÄS MER: SVT:s bisarra resonemang om upphovsrätt

Den 5 februari hölls förhandlingarna i rätten och idag kom domen: Högsta domstolen fastställer Patent- och marknadsöverdomstolens domslut, vilket innebär att Ekeroth vann i tvisten mot SVT.

– Jag är såklart lättad då domstolarna på senare år visat sig vara allt mer politiserade. Men i både patent- och marknadsöverdomstolen och högsta domstolen visade det sig att rättvisan ändå inte helt försvunnit från Sverige, vilket såklart är oerhört positivt.

– Samtidigt är det en viktig vinst för alla andra i Sverige också, då SVT försökte vända upp och ner på upphovsrätten genom att överklaga och inte förlikas. Skulle de vunnit skulle det i princip inneburit att ingen har några immateriella rättigheter kvar, vilket troligen Högsta domstolen också såg.

”Hjälte i det fördolda”

Samtidigt vill Ekeroth passa på att lyfta fram vad han kallar ”en hjälte i det fördolda”.

– Jag vill även passa på att tacka den enormt duktiga juristen Staffan Teste som vunnit i vartenda fall vi haft, mot nästan alla Sveriges mediejättar: Ensam, bara i kraft av sig själv, mot alla dyra stjärnadvokater, mot SVT med deras mångmiljardbudget, vann hann.

– Han har gjort en otrolig bedrift, som kostat honom mycket tid och kraft. En sann hjälpte i det fördolda. Behöver ni någonsin hjälp med immaterialrätt – kontakta honom på [email protected].

”Seger för upphovsmännen”

Ekeroth juridiska ombud, Staffan Teste, kommenterar:

– HD:s dom är en seger för upphovsmännen. Det skall inte vara möjligt att otillåtet utnyttja en upphovsmans material utan tillstånd. Inte ens för public service, säger Staffan Teste juridiskt ombud för Ekeroth.

– Det är också en seger för svensk upphovsrättslagstiftning. HD slår fast att den svenska upphovsrättslagstiftningen är klar och tydlig och inte strider mot europeisk upphovsrättslagstiftning som Sveriges Television försökt göra gällande.

– Det är samtidigt en stor seger för Kent Ekeroth. SVT har lagt ned över en miljon kronor för att bekämpa Ekeroths upphovsrätt i domstolarna. Istället för att försöka en kompromiss och utnyttja skattebetalarnas pengar till bra program i TV, säger Teste.

Nu kvarstår att fastställa vilket skadestånd Ekeroth kan få från SVT. Även här kan SVT vägra, varpå en ny rättsprocess tar vid, men denna gång endast för att avgöra summan.

Texten uppdateras