Den kontroversiella klimataktivisten Greta Thunberg har tillsammans med 600 av sina minderåriga lärjungar lämnat in en grupptalan till domstol där de stämmer den svenska staten för att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att stoppa klimatförändringarna. Stämningsansökan ingår i ett brett initiativ till lawfare-aktivism där man vill sätta demokratin ur spel i flera länder.

Metoden att överpröva den klimatpolitiska folkviljan i domstol har blivit vanligare sedan en grupp gröna alarmister i Nederländerna 2019 rönte framgång med sin lawfare-stämning och lyckades förmå landets högsta domstol att fastslå att regeringen har en juridisk skyldighet att vidta åtgärder för att motverka global uppvärmning och att den frågan alltså lyfts ut från demokratin.

Greta Thunberg har tidigare genom uttalanden och samarbete med militanta organisationer som Extinction Rebellion, markerat att de demokratiska beslutsprocesserna och folkviljan måste åsidosättas för att rädda jorden från den undergång man tror är nära förestående till följd av den något ökade CO2-halten i atmosfären.

Den utomparlamentariska klimatkampen förs på två fronter där den ena är att störta regeringar med våld som inte för önskad politik. Den andra är att överpröva demokratiskt fattade politiska beslut i domstol – så kallad lawfare. Och det senaste initiativet i den vägen är alltså en grupptalan mot svenska staten där man hoppas tvinga den nya regeringen att föra en annan klimatpolitik än den väljarna röstat fram.

Stat-TV ger draghjälp

Statsradion ägnar på fredagen ett inte mindre än 17 minuter långt inslag i sina nyhetssändningar åt att puffa för initiativet och lyfta fram hur stämningsansökan inte lämnades in på vanligt sätt utan först efter att klimataktivisterna tågat med dokumentet från Mynttorget i Gamla stan till Stockholms tingsrätt på Kungsholmen.

I inslaget intervjuas en ung talesperson för den aktivistiska klimatorganisationen Aurora som formellt står bakom stämningsansökan. Man menar att Sverige genom att följa de demokratiska spelreglerna på det klimatpolitiska området begår grundlagsbrott och brott mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Detta genom att föra en klimatpolitik som Aurora tror kommer att leda till ”en förödande klimatkatastrof”.

Delvis har politikerna i Sverige själva öppnat upp för att sätta demokratin ur spel på det klimatpolitiska området. Detta genom bland annat et klimatlag som antogs av riksdagen 2017 och bakbinder regeringen. Undertecknandet av sådana internationella dokument som Parisavtalet innebär också att svenska folket frånhänds självbestämmande över klimatpolitiken.

Men Greta Thunberg och Aurora vill gå betydligt längre. I en intervju med Dagens Nyheter säger hon att fler och hårdare lagar som begränsar demokratin måste införas. Tills sådana lagar är på plats ser hon initiativet att stämma staten som ett alternativ för att begränsa folkviljans inflytande över klimatpolitiken.

Går till attack mot ”blåbruna” regeringen

Greta och Aurora har tillsammans med jurister filat på stämningsansökan i två år i hopp om att hitta sätt att framställa demokratiskt fattade beslut på klimatområdet som lagbrott. Det är heller ingen slump att man avvaktat med att lämna in stämningsansökan tills den rödgröna regeringen avgått och den nya blågula tillträtt – eller ”blåbruna” som Aurora benämner regeringen på sin Facebook-sida.

Att Sverige ska göra mer än idag och mer än andra länder motiveras av Greta och Aurora som ”rättvist” med argumentet att rika länder har ett större ansvar än fattiga och ska betraktas som större klimatbovar idag och historiskt. Siffror visar samtidigt att de extrema klimatåtgärder Sverige vidtar till höga kostnader och med samhällsskadliga konsekvenser ger en helt försumbar klimatpåverkande effekt.

Vill införa ny världsordning

Auroras talesperson Ida Edling är under intervjun med statstelevisionen tydlig med att slutmålet är att avskaffa demokratin och marknadsekonomin till förmån för en världsordning där besluten fattas centralt globalt ovanifrån.

– För att vi ska undvika en klimatkatastrof så krävs det grundläggande förändringar av samtliga våra samhälleliga och ekonomiska system.

Tills de ”drastiska systemförändringarna” har gjorts är lawfare med rättsprocesser mot stater den metod Edling ser som den som just nu kan få en sådan effekt på beslutsfattandet.