På måndagsförmiddagen dömdes tolv klimatextremister för sabotage efter att ha blockerat motorväg E4 i höjd med Karolinska universitetssjukhuset i Solna – vilket även resulterade i att en ambulans hindrades framfart. Straffvärdet uppgår till fängelse i fyra månader men rätten anser att villkorlig dom och skyddstillsyn är tillräckligt för extremisterna.

Det var tolv klimatextremister från grupperingarna Återställ våtmarker, Extinction Rebellion och Klimatalliansen som den 29 augusti blockerade södergående körbana på motorväg E4.

LÄS ÄVEN: Här hindras ambulansen av klimatextremister

Foto: Polisen

”Uppmärksammade den pågående klimatkrisen”

På måndagen meddelade Solna tingsrätt att samtliga tolv klimatextremister döms för sabotage och ohörsamhet mot ordningsmakten.

Tingsrätten skriver i ett pressmeddelande att extremisternas syfte var att uppmärksamma ”den pågående klimatkrisen, men åtgärden innebar att den allmänna samfärdseln allvarligt stördes och hindrades”.

Vidare anser rätten att gärningarna har ett samlat straffväde på fyra månaders fängelse, men ingen av extremisterna döms till det.

Gärningarna har ett samlat straffvärde som uppgår till fyra månaders fängelse, men påföljderna bestäms för nio av dem till villkorlig dom och för tre av dem till skyddstillsyn.

Björn Skånsberg är chefsrådman vid Solna tingsrätt och han kommenterar beslutet att inte välja fängelse.

– Det som möjligtvis kunde tala för fängelse är de tilltalades tidigare brottslighet. De har begått gärningar som är besläktade med den här typen av aktioner, men det har varit fråga om ren bötesbrottslighet. Vi menar att skälen inte är tillräckligt starka för att välja fängelse, säger Björn Skånsberg till Aftonbladet.

Här är extremisterna

Klimatextremisterna är i åldrarna 24 till 70 år och har nekat till brott. I polisförhör berättar flera misstänkta att de försöker att ”rädda planeten”.

Isabelle Bernadette Anger (19521129)
Anders Bäcklund (19531120)
Rickard Dose (19730706)
Ann-Kristine Thulin (19520327)
Anna Termine (19570830)
Viktor Jonsson (19710623)
Git Aremyr Lundström (19680516)
Ebba Klemedtsson (19870613)
Filip Grönlund (19970114)
Liam Hultelid (19980321
Christian Nilsson (19840108)
Nea Frank (19681117)

Kammaråklagare Marina Ivic har meddelat att insatsen vid trafikblockaden medförde kostnader på 2,5 miljoner kronor.

Fotnot
Tolv klimataktivister från Återställ våtmarker dömdes den 24 oktober 2022 i Solna tingsrätt för sabotage och ohörsamhet mot ordningsmakten. Elva av dem valde att överklaga domen och den 12 april 2024 meddelade Svea hovrätt att samtliga elva frikänns från sabotage.

LÄS ÄVEN: Klimat-Git, 53, påkörd när hon stoppade trafiken – ”känslokalla, kärlekslösa människor”