fanc-hogsta-forvaltningsdomstolen-finland-feat
Utrikes

Klimatextremister stämmer finska staten

Publicerad 12/1/2022
Annons

Klimataktivister på den gröna ytterkanten i Finland gör nu som likasinnade gjort nu senast i Sverige och stämmer finska staten för att inte bedriva en tillräckligt drastisk klimatpolitik. Med så kallade lawfare-metoder vill man åsidosätta den i demokratisk ordning beslutade politiken i landet i tron att jordens undergång annars står för dörren.

En stämningsansökan lämnades på måndagen in till finsk domstol. Bakom den står ett antal nätverk på den gröna ytterkanten som hävdar att den finska regeringen bryter mot de mänskliga rättigheterna när man inte inför mer drakoniska klimatpolitiska åtgärder än de som det finska folket har röstat fram.

Så sent som i juli antog det finska parlamentet en klimatresolution i vilken anges att landet ska vara CO2-neutralt år 2035. Det kommer att kräva kännbara inskränkningar i finländarnas levnadsstandard och störningar i grundläggande samhällsfunktioner samtidigt som det kommer att kosta betydande summor skattepengar.

Vill avskaffa demokratin

Men det räcker inte anser de klimatextremister som nu beslutat stämma den finska staten. Om demokratin tillåts fortsätta väntar armageddon, menar man. Många, exempelvis marxistiska Extinction Rebellion, går ännu längre i sin undergångstro och förespråkar politiskt våld. Ännu fler anordnar olagliga manifestationer där man på ett terrorismliknande sätt lamslår centrala samhällsfunktioner som i vissa fall kostat människoliv.

– Regeringen har brutit mot sin egen klimatresolution genom att inte fatta beslut om ytterligare åtgärder för att uppnå Finlands klimatmål, hävdade Hanna Aho, talesperson för Finnish Association for Nature Conservation (FANC) i en kommentar till media,

Brutna politikerlöften sällan ärende för domstolar

Organisationen och de övriga bakom stämningsansökan, bland annat kontroversiella Greenpeace, tror att det därför är osannolikt att klimatmålen nås. Det är emellertid än så länge endast spekulationer. Att politiker bryter eller misslyckas med att infria löften tillhör heller inte ovanligheterna men är inget de i allmänhet ställs till svars för i domstol.

En av de saker klimataktivisterna kritiserar är att den finska regeringen inte planterar mer skog och har ökat avverkningen av virke. Grupperna menar att det stod för lite om detta i den årliga klimatrapport som man presenterade i oktober.

– Premiärminister Sanna Marins regerings passivitet står i stark kontrast till åtagandena i klimatresolutionen, hävdar Aho.

Samtidigt är skogsindustrin en hörnsten i den finska ekonomin som genererar intäkter motsvarande 100 miljarder kronor om året. FANC:s talesperson lämnade inga svar på hur det ekonomiska bortfallet ska kompenseras för.

Det återstår att se om Högsta förvaltningsdomstolen i Finland tar upp ärendet och om så sker, huruvida den i så fall går på klimataktivisternas linje.

Lawfare även i Sverige

Samnytt har tidigare rapporterat om hur den internationellt (ö)kända klimataktivisten och skolstrejkaren Greta Thunberg tillsammans med likasinnade i nätverket Aurora under spektakulära former lämnat in en stämningsansökan mot svenska staten för att domstolsvägen försöka tvinga politikerna att föra en annan och mer drastisk klimatpolitik än den som beslutats inom ramen för demokratin.

Även om domstolen skulle avvisa stämningsansökan kräver de 600 aktivistungdomar som står bakom grupptalan att få ersättning av staten med 6 miljoner kronor för det psykiska lidande de hävdar att de drabbats av i form av ångest över sin övertygelse om att jordens undergång är nära förestående till följd av den marginella ökningen av koldioxid i atmosfären.

Möter kritik

Kritiker har kommenterat initiativet med att exempelvis den ansvarslösa invandringspolitiken medfört långt allvarligare negativa konsekvenser för svenska folket som inte endast resulterat i psykiskt lidande i otrygghet utan också ett omfattande fysiskt dito genom de många mord, våldsbrott, våldtäkter, personrån och annat som den fört med sig.

Man undrar varför de här grupperingarna inte känt motsvarande medborgaransvar och funnit det lika angeläget att stämma svenska staten för att få ett stopp på den politiken.

LÄS ÄVEN: Klimat-Greta och 600 barn stämmer svenska staten
LÄS ÄVEN: Greta kräver sex miljoner av staten

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
508Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons