Sigtuna kommun anklagar Migrationsverket för att under nästan två års tid ha skickat asylsökande med taxi från förvaret i Märsta till kommunhuset. Migrationsverket förnekar dock att man sätter personer som fått avslag på sina asylansökningar i taxi till kommunhuset.
Myndigheten hävdar att asylsökarna kan ha sökt sig till kommunhuset i hopp om att få ekonomiskt stöd.

Mattias Askerson (M) är ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun och han menar att Migrationsverket systematiskt skickar asylsökande kommunhuset vilket ses som en ”avlastningsplats”.

Enligt Askerson (M) rör det sig om en familj var och varannan månad som skickas med taxi. Vidare uppger han att det kan röra sig om personer som fått avslag på asylansökan eller fått ett utvisningsbeslut.

– Ett fall är enligt min mening ett fall för mycket och för oss är det tydligt att detta är ett mönster från Migrationsverkets sida, berättra Askerson (M) för SVT.

”Inte kommunens ansvar”

Till lokaltidningen Märsta.nu säger Askerson (M) att det inte är Sigtuna kommuns ansvar att lösa bristande hantering hos myndigheter.

– Migrationsverket har framfört till oss att ”andra kommuner har hittat utrymme i lagstiftningen för att hantera situationen”. Från min sida vill jag vara tydlig med att det inte åligger kommunen att söka utökade befogenheter i gällande lagstiftning för att lösa myndigheters bristande hantering.

Askerson (M) tog i september beslutet att anmäla Migrationsverket till Justitieombudsmannen, JO, efter att han hade skickat ett öppet brev till justitieminister Morgan Johansson (S) som han inte fick något svar på.

Migrationsverket till Samnytt: ”Inte praxis”

Samnytt har varit i kontakt med Migrationsverket som meddelar att det i nuläget inte sker någon fördelning av migranter och att de som släpps från Migrationsverkets förvar i Märsta förmodligen väljer att själva söka sig till kommunhuset.

”Migrationsverkets praxis är inte att skicka personer med taxi till kommunhuset i Sigtuna eller till annan kommun, ej heller direkt till polisen. Det är inget som sker, eller sker systematiskt. Sedan kan tidigare asylsökande själva ha sökt sig till en kommun för att söka stöd, men det är inget som myndigheten är en del av”, skriver Migrationsverkets presstjänst i en kommentar till Samnytt.

Jesper Johansson