Då tomtägarna kom ut i sin trädgård höll man på att såga ned eken. Beställningen hade gjorts av kommunen som bröt mot sina egna regler. När privatpersoner i efterhand försökt nysta i vad som skett gör kommunen sitt bästa för att mörka.

Det var i början av året som eken sågades ned i samband med ett grävarbete. Den beskrivs som ha haft stort kulturvärde för trakten och var i väldigt gott skick för att vara omkring 300 år gammal.

Enligt regelverket måste länsstyrelsen kontaktas ifall en ek som ska sågas ned är över en meter i diameter. Eken i fråga var 1,7 meter i diameter och någon kontakt med länsstyrelsen togs aldrig.

Enligt Jan Hägglund som driver Facebookgruppen Danderyds Debatt har händelsen väckt bestörtning i kommunen.

– Det går inte att begripa hur man kan göra en så här tokig sak, säger han till SVT Nyheter.

På kommunen råder delade meningar om det som skett. På tekniska kontoret uppger direktör Anna Tengelin Skoog att det handlat om en akut säkerhetsrisk.

– Vi gjorde bedömningen att det fanns ett akut behov att ta ner trädet eftersom det kunde bli en säkerhetsrisk. Säkerhet är prioriterat och om det finns fara för människors liv och hälsa ska vi agera. Här gjorde vi fel bedömning, i efterhand har det visat sig att situationen inte var akut.

I ett pressmeddelande säger Tengelin Skoog att hon djupt beklagar det som skett och att man nu kommer ”se över tekniska kontorets arbetssätt och rutiner för liknande situationer gällande särskilt skyddsvärda träd”.

Ingen utredning

Då Christer Lidgard (C) efterfrågade en utredning av fallet i Tekniska nämnden blev han nedröstad av majoriteten bestående av M, KD och L.

Samtidigt påstod Bengt Sylvan (L), ordförande i Tekniska nämnden, att eken var ”i dåligt skick” och att då det stod nära vägen fanns anledning att såga ned trädet.

Att eken skulle ha varit sjukt är dock inget som kunnat styrkas.

Till sajten Natursidan vittnar en Danderydsbo om inkompetenta tjänstemän.

– Tyvärr sker sådant här lite då och då. Tjänstemän på kommunen fattar felaktiga beslut på grund av okunskap, utan att rådgöra med expertis. Om man förstår värdet av gamla träd så tänker man inte ens tanken. Det är en stor kunskapsbrist idag. Nyligen hörde jag en kommunchef säga ”vi måste städa skogen från all död ved nu när det är så många som har börjat vara i skogen”.

Hemlighetsfull entreprenör

Då Jan Hägglund började nysta i hur fallet gått till visade det sig att kommunen inte vänt sig till det vanliga upphandlade arboristföretaget utan krävt en specifik entreprenör. Där nekar man först till att man skulle ha utfört arbetet men då Hägglund begär ut fakturan medger kommunen att det är entreprenören i fråga som fällt eken.

Då Hägglund begärde ut mejlkonversationer rörande ärendet var många av dessa maskade.

– Man blir ju misstänksam. Vad är det de inte vill berätta? undrar han.

Hos Peab, som tog hand om grävarbetet, meddelar man dessutom att man inte krävt att eken skulle tas ned.

– Det hela är extremt märkligt. Tekniska kontorets förklaring är att en ensam person gjort fel och att de fortfarande har fullt förtroende för personen, säger Jan.