I Sandviken har politikerna beslutat att flytta hela mellanstadiet från Västanbyns skola till Murgårdsskolan flera kilometer bort. Detta görs för att man vill ”bryta segregationen” och förbättra dåliga skolresultat på Murgårdsskolan med hög andel invandrarelever. Att använda barn som integrationsverktyg har varit allt annat än populärt bland såväl elever som föräldrar och nu beklagar sig de ansvariga över reaktionerna.

”I och med den senaste tidens beslut angående flytten av elever från Västanbyn till Murgårdsskolan har hat- och hotbilden ökat markant mot våra förtroendevalda politiker”, hävdar nio politiker från S, V, C och L i en gemensam debattartikel.

LÄS ÄVEN: Ekeroth: ”Föräldrarna i Sandviken borde göra uppror mot kommunen”

Vidare säger man sig vara ”ledsna och bestörta” över situationen som ”minskar kvaliteten på det politiska beslutsfattandet”. ”Demokratin är sårbar”, avslutar man texten med.

När politiker känner sig hotade eller tvingade att hålla sig tysta om sina åsikter på grund av hat och hot, minskar kvaliteten på det politiska beslutsfattandet. Detta leder i förlängningen till sämre beslut och ett förlorat förtroende till det politiska systemet.

Hot mot politiker är inte bara politikernas problem, det är ett samhällsproblem. Vi bär alla en del av ansvaret för att skapa ett samhälle där politiker kan arbeta utan rädsla. Att det finns en jämlikhet även i det politiska rummet. Demokratin är sårbar.

Politikerna

De förtroendevalda i kunskapsnämnden som har författat debattartikeln där de beklagar sig över att motta kritik från frustrerade föräldrar och kommunbor över det politiska beslutet är följande personer:

Paulina Lingers (C)
Jenny Karlsson (C)


Bengt Karlsson (S)
Birgitta Johansson (S)
Lars Haglund (S)
Marie Lind (S)


Tobias Lundqvist (L)

Kirsi Rutanen (V)
Margareth Söderlund (V)

Oroliga föräldrar

För några veckor sen pratade Samnytt med tre föräldrar som har barn på Västanbyns skola. En av dem är Camilla Fagerlund som har två barn på skolan och förklarar bakgrunden till det som nu händer på följande sätt:

– Det är två skolor som är väldigt segregerade på olika sätt. Västanbyns skola är segregerad på så sätt att det finns nästan inga utländska. Det är ett område där det bor familjer med ganska bra socioekonomisk bakgrund, säger hon till Samnytt.

LÄS ÄVEN: Missnöje när Sandviken tvångs-integrerar skolbarn: ”För jävligt”

– Murgårdsskolan har ett upptagningsområde där många har låg socioekonomisk bakgrund och många utrikes födda. Man har så dåliga resultat på Murgårdsskolan att man vill förbättra dem genom att flytta hela lågstadiet till Västanbyns skola, och så flyttar man hela mellanstadiet från Västanbyns skola till Murgårdsskolan.

Idag dominerar invandrarna på Murgårdsskolan och en stor andel av eleverna har svårt att klara kunskapskraven. Många behärskar inte heller svenska språket.

Tvångsflytt gav sämre resultat

Samnytt har tidigare rapporterat om ett liknande upplägg 2017 då en högstadieskola i den invandrartäta och så kallade särskilt utsatta stadsdelen Vivalla i Örebro stängdes. Eleverna anvisades till fyra andra skolor i kommunen. Syftet var att försöka höja elevernas resultat och samtidigt öka integrationen. Inget av dessa blev ett resultat av projektet.

– Vi visar att en flytt av elever från en skola till en annan inte per automatik leder till vare sig ökad måluppfyllelse eller integration. I stället beror resultatet på de processer som tar form på skolorna, och de förutsättningar som ges av kommunal och nationell nivå, säger Jan Jämte, en av forskarna, till forskning.se.

LÄS ÄVEN: Flytt av elever skulle förbättra integrationen – gav sämre resultat