När höstterminen drar igång efter det stundande sommarlovet får barnen i Köping nöja sig med vatten till lunch. Den näringsrika mjölken försvinner. Orsaken är att kommunen måste spara pengar. För två år sedan storsatsade man på så kallade ensamkommande flyktingbarn.

2020 aviserade det vänsterlutande men också delvis borgerliga politiska styret i Köping stolt att man öppnade kommunens dörrar för ett stort antal av de i huvudsak afghanska unga män som på grund av åldersfusk eller avsaknad av asylskäl fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd men nu fått en andra chans att stanna genom den kritiserade så kallade gymnasielagen.

Villkoret i den för denna specifika grupp specialsnickrade lagen var att man måste hitta egen försörjning inom sex månader efter att man gått ut gymnasiet. Många av de unga männen beklagade sig i reportage i media om att de tyckte försörjningskravet var för hårt. De styrande i Köping tog intryck och ville visa att man ömmade för de ”ensamkommande flyktingbarnen”.

Man startade därför ett stort projekt kallat ”Jobbguide till ensamkommande ungdomar” där ”barnen” bjöds in till kommunen i hopp om att de där skulle finna arbete och därmed kvalificera sig för ett permanent uppehållstillstånd. Det skulle bli klirr i kassan för kommunen när ”barnen” började jobba och betala skatt, trodde man.

Måste spara – väljer att ta mjölken ur munnen på barnen

Riktigt så blev det inte och Köpings kommunekonomi är nu kraftigt ansträngd. Man letar därför med ljus och lykta efter var det går att dra ned på den kommunala servicen och spara pengar. Och bland annat har blicken fastnat på – de riktiga – barnen i skolan och förskolan.

Att barn som växer får en näringsrik kost är viktigt. Mjölken har länge varit en hörnsten i detta i Sverige. Men i Köping gör man andra prioriteringar om vad kommuninvånarnas pengar ska användas till. Barnen i skolan och förskolan får nu nöja sig med vatten till lunch, mjölk anses för dyrt. 300 000 kronor per år räknar politikerna med att på det sättet spara på kommunens yngsta.

– Det är ett bra sätt att spara pengar på, säger kommunens måltidschef Patric Gill i en kommentar till statsradion.

Köping är inte den enda kommun i landet som valt att ta mjölken ur munnen på barnen. I andra kommuner har man dock ofta valt att bara göra det vissa dagar i veckan, medan Köping valt det mer drastiska att helt frånta barnen mjölk. Men enligt Gill går kommunens budget inte ihop annars.