En person som i höstas ertappades med att elda avfallsmassor på sin fastighet som ligger inom en primär skyddszon för ett vattenskyddsområde, och som omfattas särskilda föreskrifter, har visat sig vara en kommunpolitiker med ett förtroendeuppdrag i en nämnd som sysslar just med miljöärenden.

Då eldningen blev känd gjorde kommunen en polisanmälan och en förundersökning har inletts.

Enligt anmälan som Östersunds-Posten (2021-02-10) tagit del av ska det ha rört sig om rivningsavfall från en trästomme vilket personen i fråga ansåg var ”rent”.

Samma person har ett politiskt förtroendeuppdrag i den nämnd som bland annat handlägger miljöärenden i kommunen.

Misstänkt miljöbrott

Miljöåklagare Åse Schoultz har nu inlett en förundersökning rörande misstänkt miljöbrott.

– Finns det anledning att anta att brott som faller under allmänt åtal har begåtts ska vi inleda en förundersökning och utreda, säger hon till ÖP.

Efter att ha gått igenom de handlingar hon begärt ska hon besluta hur och om hon ska gå vidare.

– Nu väntar jag på att polisen ska agera och att jag får de handlingar som jag begärt. Sen läser jag dem och funderar på hur och om jag ska gå vidare, säger miljöåklagare Åse Schoultz.

”Tråkigt”

I en skriftlig kommentar skriver den anmälda personen att det inte finns så mycket att tillägga annat än att det så klart är tråkigt.

Straffskalan för miljöbrott är böter eller fängelse i högst två år.