Efter att Tidöregeringen, med stöd av Sverigedemokraterna, tillträdde i fjol har antalet uppehållstillstånd som dras in tredubblats.

Kort efter att den nya regeringen fanns på plats i slutet av 2022 gavs Migrationsverket i uppdrag att att öka antalet återkallelser av uppehålls- och arbetstillstånd.

Sedan januari har drygt 6 000 personer förlorat sin rätt att vistas i Sverige, vilket är nästan tre gånger fler än under samma period förra året.

LÄS ÄVEN: Allt fler får flyktingstatus återkallad

Enligt Migrationsverkets presschef Jesper Tengroth är det vanligaste skälet till att man återkallar uppehållstillstånd att bosättningen har upphört, alltså att personen i fråga inte längre bor i Sverige.

– Det här ligger helt i linje med det regeringsuppdrag som Migrationsverket har fått för att höja ambitionsnivån av återkallelse av tillstånd och efterkontroller, säger Tengroth till statsradion.

LÄS ÄVEN: ”Vill bara gråta” – Tidöavtalet-reaktioner på Migrationsverket