Antalet fall av apkoppor, som yttrar sig som utslag, sår och blåsor över stora delar av kroppen, har tredubblats på bara två veckor i Europa, rapporterar Världshälsoorganisationen, WHO. Det finns risk att den importerade sjukdomen får ordentligt fäste.

Sjukdomen, som har sitt ursprung i Afrika, har under sommaren spridit sig till 51 länder där den aldrig tidigare påträffats, där över 5000 personer insjuknat än så länge. Fram till 2003 hade smittan aldrig konstaterats hos människor utanför Afrika, enligt den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC.

Årets utbrott har främst drabbat Europa, där 90 procent av fallen upptäckts. På två veckor har smittan spridit sig till 31 europeiska länder. Det första fallet upptäcktes i Storbritannien i maj. Det är första gången ett större utbrott skett utanför centrala och västra Afrika.

Brådskande och samordnade åtgärder är absolut nödvändiga för att vi ska lyckas vända utvecklingen och stoppa spridningen av den här sjukdomen”, skriver WHO:s Europachef Hans Kluge i ett uttalande.

Kluge uppmanar de europeiska länderna att skydda sin befolkning och säkerställa att smittan inte får ytterligare fäste på kontinenten.

LÄS ÄVEN: Sverige öppnar för restriktioner mot apkoppor – efter smittohärd på gayfestival

Sprids i Europa främst bland homosexuella män

Samnytt har tidigare rapporterat att WHO beslutat ta fram ett nytt namn för smittan, då apkoppor anses vara alltför associerat med Afrika. Istället ska ett ”icke-diskriminerande” och ”icke-stigmatiserande” namn utses och användas. Under de två veckor som viruset spridit sig över Europa har dock WHO ännu inte lanserat det nya namnet.

I Ghana i västra Afrika visar data att smittspridningen är jämnt fördelad mellan män och kvinnor. I Europa däremot sprids smittan främst bland homosexuella män och har då överförts vid sexuella kontakter. Men i vissa fall har även familjemedlemmar smittats. Kluge nämner att också barn smittats.

De vanligaste symtomen är hudutslag, feber, trötthet, muskelvärk, kräkningar och frossa. Än så länge har inga dödsfall rapporterats men ungefär var tionde smittad har haft behov av sjukhusvård eller isolering.

Storbritannien och Tyskland uppges redan ha börjat vaccinera människor i riskzonen för att smittas och röster höjs nu i fler europeiska länder för vaccinering. Vaccinet som huvudsakligen används utvecklades ursprungligen för smittkoppor. Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA utreder om det ska godkännas även för apkoppor, skriver SVT.