Kraftig satsning på migration och gränskontroll föreslås i EU:s budget

Delningar

EU-kommissionen vill lägga 350 miljarder på migrationsområdet i den kommande långtidsbudgeten för 2021-2027.

350 miljarder är en kraftig ökning från 130 miljarder i den nuvarande budgeten, rapporterar Sveriges radio.

Pengarna vill man använda till att stärka Europas yttre gränser och hanteringen av asylansökningar men också för att rädda migranter på Medelhavet, säkra återvändandet för de som får avslag samt att EU-länderna ska bistå varandra i krissituationer.

Avseende gränsskyddet vill man inrätta en fast styrka på 10 000 gränsvakter hos Frontex. Dagens styrka ligger på 1 500 och 2015 var de blott ca 300.

Vidare vill man även investera i mer och modernare utrustning.

Enligt kommissionen kommer migrationen förbli ”en utmaning för överskådlig tid”.

350 miljarder är än så länge bara ett förslag från EU-kommissionen, vad summan sedan verkligen landar på beslutas efter förhandlingar medlemsländerna emellan.

Ytterligare en fråga man ska ta ställning till, men som går trögt, är hur migranter som redan kommit till Europa ska fördelas.

Delningar

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Klicka här för att läsa våra kommentarsregler.