I en ny underrättelserapport från Tullverket framgår att kriminella nätverk tar till alltmer sofistikerade metoder för att minska riskerna vid smuggling av bland annat vapen och narkotika.

De kriminella grupperingarna infiltrerar eller startar egna företag för att kontrollera transporter och man kartlägger Tullverkets verksamhet och bemanning vid landets gränser.

Generaltulldirektör Charlotte Svensson säger till statsradion att det är en sofistikerad verksamhet som myndigheten behöver ha ögonen på och kunskap om för att komma åt de kriminella nätverken. Att man använder sig av företag och det legala flödet gör att utmaningen blir större.

Nu ska Tullverket se över hur man väljer ut, planerar och genomför kontroller efter att kriminella samlat in information kring hur myndigheten arbetar vid gränserna, detta för att minska sannolikheten för kontroll.

Möjliggör brott

Ytterligare en problematik är att man använder sig av så kallade deklarationsombud som medvetet ger felaktiga uppgifter om innehåll i försändelser och därmed möjliggör brott och snedvrider konkurrensen.

– Vi kommer fortsätta att utveckla vårt underrättelsearbete, samverka med andra myndigheter och andra länder, säger Svensson.