Nytorpsskolan i Hammarkullen, Göteborg, anmäldes tidigare i år till Arbetsmiljöverket, då lärarfacken ansåg att arbetsmiljön var otrygg. Efter att rektorn spräckte förra årets budget med fem miljoner har besparingskrav i år lett till att personalen minskats med en tredjedel. Med mindre bemanning har det visat sig vara allt svårare att hålla eleverna i styr. Våldet har ökat under hela terminen.

Enligt fackförbundstidningen Läraren har endast fyra av Nytorpsskolans 360 elever svensktalande föräldrar. De flesta eleverna läser svenska som andraspråk, trots att de är födda i Sverige.

– Det man måste ha med sig för att förstå den här situationen är att det här kanske är det värsta området man kan jobba i – i hela landet, säger skolans skyddsombud Joachim Svärdh.

LÄS ÄVEN: Våld och hot i skolan – situationen värre än statistiken visar

”De kriminella styr”

Svärdh framhåller att det finns många fina elever på skolan men tillägger att det det också finns de som inte går att lita på, som ljuger och stjäl. Av en tidigare publicering i Samnytt framgår att lärare har spottats på och misshandlats av elever på skolan.

– Det är de kriminella i området som styr och bestämmer vad som är okej, säger Svärdh till GP, bakom betalvägg.

Under ett krismöte med skolans personal och grundskoleförvaltningen, i slutet av förra veckan, vittnade flera om det ökande våldet och uppgivenheten inför situationen. Lärarna upplever dessutom att de saknar förvaltningens stöd.

De beskriver hur de drar sig för att ingripa vid slagsmål mellan elever, av rädsla för att själva komma till skada. Elever med koppling till kriminella klaner har nämligen satt i system att hota och anmäla de lärare som ingriper.

Just nu är två lärare anmälda för misshandel. Enligt praxis blir lärarna omedelbart avstängda i väntan på utredning. Det handlar om lärare som försökt att hantera stökiga situationer eller agerat för att skydda andra barn på skolan, uppger Svärdh till Läraren.

LÄS ÄVEN: Våldsamt på Göteborgsskola – lärare misshandlad med cykelkedja

Elever utan spärrar

– Den stora grejen, skillnaden mellan oss och andra utsatta skolor, är att de inte har den stora mängden kriminella förebilder, som vi har, säger han.

Svärdh säger att det finns vissa elever på skolan ”som inte har några spärrar” och tillägger att: ”Det händer saker här som inte händer på normala skolor”. Enligt uppgift rör det sig om ett par elever i varje årskurs som skapar riktigt stora problem. Under året har rektorn polisanmält ett femtontal av eleverna. En elev hotade att skjuta en lärare, andra har misshandlats.

LÄS ÄVEN: Stadsdelsanställda i Angered eskorteras av väktare: ”Väldigt obehagligt”

”Skolan som Gud glömde”

Nytorpsskolan ligger i det så kallade utsatta området Angered. För nästan exakt ett år sedan beskrev SVT Nytorpsskolan i en rubrik som ”skolan som Gud glömde”, ett citat från skolans rektor Else-Marie Hallqvist.

För två år sedan, när Else-Marie Hallqvist var ny på sin post, ville hon rädda skolan. Hon försökte genom att införa läxhjälp, stödgrupper och ökad vuxentäthet. Interiören fräschades också upp.

Ett år senare påstod SVT att hon lyckats i reportaget ”Skolan som kom ur krisen”. Detta trots att endast 43 procent av eleverna hade godkänt i alla ämnen och att Hallqvist spräckt sin budget med fem miljoner kronor. Nu, ytterligare ett år senare, funderar rektorn på att hoppa av.

– Just nu känns det tungt, det gör det. Är det ens möjligt att fortsätta, frågar hon retoriskt.