I Sifos aprilmätning ligger Kristdemokraterna bara 3,8 procentenheter bakom Moderaterna – det minsta avståndet partierna emellan någonsin. KD plockar väljare främst från Moderaterna.

V 8,7 (-1,1)
MP 4,6 (+0,8)
S 27,3 (-0,1)
C 7,5 (-0,8)
L 3,4 (+0,1)
SD 18,9 (-0,2)
M 16 (-1,4)
KD 12,2 (+2,8)

8 278 personer intervjuades under perioden 1-11 april.