Kristdemokraternas alltmer tuffa retorik under de senaste månaderna har gett utdelning i opinionen. Men i skarpt läge tycks inget ha förändrats. Nyligen gjorde man gemensam med Socialdemokraterna då man efterlyste sanktioner för EU-länder som vägrar ta emot migranter, och nu har man ställt sig bakom regeringens och stödpartiernas nya lag som kommer att göra bland annat reglerna för anhöriginvandring betydligt generösare.

Klockan 16 på fredagen gick tiden ut för att motionera mot regeringens och stödpartiernas lag. Officiellt kallas propositionen för en tvåårig förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, vilken upprättades efter migrantkrisen 2015. I själva verket öppnar den upp för en mer generös anhöriginvandring.

LÄS ÄVEN: Proposition: Lag om begränsad invandring omvandlas till lag om ökad invandring

LÄS ÄVEN: SKL varnar för ny migrantkris – kan bli som 2015 igen

LÄS ÄVEN: Efter tre rekordår i följd – nya regeringen vill öka invandringen ytterligare

Lagen innebär att alla migranter från och med halvårsskiftet får samma obegränsade rätt att ta hit sina släktingar. Även så kallade ensamkommande flyktingbarn som hittat sina föräldrar efter att de fått uppehållstillstånd återfår rätten att ta dem till Sverige. Fler ska nu också kunna få permanenta uppehållstillstånd.

– Vi står inför andra vågens flyktingmottagande. Anhöriginvandringen. Som vi inte vet hur stor den kan bli. Den kan bli oerhört kraftfull och innebära att vi närmar oss de siffror vi upplevde under 2015 och 2016, varnade SKL:s ordförande Anders Knape (M) nyligen.

I en motion skriver Kristdemokraterna att gå med på förlängningen är ”det minst dåliga alternativet i nuläget” och lägger till att partiet ”vill vara en garant för en human, ordnad, överblickbar och långsiktigt ansvarsfull migrations- och integrationspolitik”.

LÄS ÄVEN: KD gör gemensam sak med S – förordar sanktioner för EU-länder som vägrar ta emot migranter