En vägledande dom som avkunnats av Högsta domstolen har skapat starka reaktioner hos allmänheten. I ett aktuellt ärende frikänns en individ från anklagelser om försök till grovt vapenbrott. Detta efter att det uppdagats att polisen ersatt de äkta vapnen med attrapper innan personen försökte hämta dem.

Enligt svensk lag kan en person dömas för försök till brott om denne har påbörjat utförandet av brottet utan att det har fullbordats. Detta förutsätter att det har förelegat fara för att handlingen skulle leda till brottets fullbordan, eller att sådan fara varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

I det aktuella fallet försökte personen hämta vapen i ett källarförråd. Polisen hade dock redan bytt ut vapnen mot en attrapp fyra månader tidigare, innan personen hade bestämt sig för att hämta dem.

Högsta domstolen konstaterade att det funnits en ”grundläggande brist” i brottsplanen och att eftersom ”fara för brottets fullbordan var utesluten redan när den tilltalades uppsåt formades var det ett otjänligt försök som inte är straffbart.”

I klartext betyder det att brottet aldrig kunnat begås, inte ens när det planerades, eftersom vapnen då redan var utbytta av polisen. Att planera att hämta vapenattrapper är inte brottsligt, inte ens om planläggaren tror att det är riktiga vapen som ska hämtas. I varje fall menar HD att det är så lagen ska tolkas.

Starka reaktioner

Som ett resultat frikändes personen från ansvar för försök till grovt vapenbrott. Beslutet har lett till debatt om huruvida Högsta domstolens tolkning gynnar kriminella och motarbetar polisens arbete.

Under Högsta domstolens tweet kan man läsa reaktionerna på den impopulära nya vägledande domen där människor ventilerar sitt missnöje och ”försöker förstå” HD:s logik:

LÄS ÄVEN: Högsta domstolen SÄNKER straff för korankravaller