I en riksdagsdebatt på tisdagen vidhöll kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) att det inte finns något som kan eller bör kallas för ”svensk kultur”. I stället ville ministern tala om ”kultur i Sverige”, ett begrepp där palestinskt antisemitiska programledaren Gina Dirawi gavs samma status som världsberömda barnboksförfattaren Astrid Lindgren.

Det var för en dryg månad sedan som Sverigedemokraternas riksdagsledamot Tobias Andersson efter en frågestund i riksdagen ansåg det fanns anledning att känna den nytillträdde kulturministern ytterligare på pulsen om hennes kultursyn. I en skriftlig fråga ville Andersson veta: ”Är det ministerns uppfattning att det finns en svensk kultur, och hur avser ministern att verka för att värna om denna?”.

Ersätter ”svensk kultur” med ”kkultur i Sverige”

Under frågestunden som föregick den skriftliga frågan ersatte kulturministern begreppet ”svensk kultur” med uttrycket ”kultur i Sverige” i vilket hon lät alla sorters kulturyttringar ingå, ”oavsett bakgrund”. Trots idoga försök då och i den efterföljande skriftliga frågan från SD har Gustafsdotter inte velat ge ett entydigt ja- eller nej-svar på huruvida hon anser att det finns någon svensk kultur eller inte.

På tisdagen gjorde Tobias Andersson därför ett nytt försök att få ett besked från kulturministern. Gustafsdotter fortfor dock att runda frågan och valde i stället att räkna upp ett antal som hon anser framträdande kulturpersoner och kulturföreteelser i Sverige.

Palestinsk antisemitisk programledare jämställdes med Astrid Lindgren

Enligt kulturministern ska kebab anses ha samma kulturarvsstatus i Sverige som knäckebröd och mediekändisen Gina Dirawi, som kritiserats för antisemitism och att stödja palestinsk terrorism, samma kulturpersonstatus som den världsberömda barnboksförfattaren Astrid Lindgren.

Det var i samband med att Dirawi skulle leda Melodifestivalen som det uppmärksammades att hon på sin blogg ägnat sig åt antisemitiska hatattacker mot judar i Israel där hon bland annat jämställde dem med Adolf Hitler och menade att det inte är palestinska Hamas som är terroristerna utan staten Israel som hon påstod ägnar sig åt ”folkmord”. Dirawi har efter avslöjandena och kritiken dragit sig tillbaka från strålkastarljuset.

Regeringen fortsatt svaret skyldig

Tobias Andersson tvingades än en gång konstatera att Sveriges regering inte vill erkänna existensen av någon specifikt svensk kultur och att kulturyttringar som kommit till Sverige i närtid med den utomvästliga asylinvandringen ska ha samma status som de som etablerades av infödda svenskar för hundra- eller tusental år sedan.

Andersson antydde att Gustafssons oförmåga att ge ett enkelt ja- eller nej-svar på frågan huruvida det finns någon specifikt svensk kultur kan beror på lingvistisk språkförbistring och gjorde i replikskiftet ett försök att bena upp skillnaden mellan att svara på om det finns svensk kultur kontra om det finns kultur i Sverige – ”Det är inte riktigt samma sak”, förklarade Andersson.

Hela meningsutbytet i riksdagen mellan Socialdemokraternas kulturminister Jeanette Gustafsdotter och Sverigedemokraternas riksdagsledamot Tobias Andersson kan ses nedan:

LÄS MER: Kulturministern vill inte erkänna att svensk kultur existerar

Kontroversiellt ministerval

Valet av Gustafsdotter till ny kulturminister i samband med att Miljöpartiet lämnade regeringen i protest mot budgeten har väckt uppmärksamhet. Hon gick med i partiet samma dag som hon fick uppdraget men erkände att hon i egenskap av tung medieprofil och VD för det svenska mediaetablissemangets paraplyorganisation Tidningsutgivarna (TU) egentligen fungerat Socialdemokraternas bulvan ”hela livet”.

En av Gustafsdotters första åtgärder på kulturministerposten var att blåsa nytt liv i förslaget att likrikta det svenska medieutbudet ytterligare. Detta ska ske genom att villkora presstöd med politiskt ideologiska krav.

LÄS ÄVEN: Gustafsdotters första uppdrag som kulturminister: stoppa stöd till ”högerextrema” medier