Under tio års tid har bistånd i miljardklassen från den internationella organisationen Globala fonden missbrukats i ett projekt i Ghana. Där har ansvariga tvingat hiv-smittade kvinnor att betala för mat och boende med sex.

Sverige är en av fondens största bidragsgivare med åtta miljarder kronor hittills. Efter en två år lång utredning blev fondens egen oberoende internutredning klar i mars.

Det hela inleddes 2010 då Globala fonden gav stöd till organisationen NAP+ i Ghana som bistår hiv-smittade med utbildning och ekonomiskt stöd. Projektets chefer krävde dock systematiskt att hiv-smittade kvinnor betalade med sex för förmåner och arrangemang som finansierades med givarbidragen.

Nio kvinnor har vittnat om hur de utnyttjades av åtta olika chefer under åren 2010 till 2019. Ytterligare 29 vittnen har berättat att de visste om att trakasserier och övergrepp pågick.

Stal pengar

De hiv-smittade kvinnorna utnyttjades även finansiellt. Av de 250 dollar de fick i månadsbidrag för att delta i utbildningar där mat och boende ingick, krävde chefer delar av kvinnornas traktamente till mat och husrum.

I utredningen slår man fast att ledarna missbrukat sina maktpositioner och genom tysta överenskommelser kunnat fortsätta utnyttja kvinnorna som var beroende av projektet för sin överlevnad. ”Korrupta handlingar” lyder omdömet.

Trots att kvinnorna rapporterat oegentligheterna har deras uppgifter ignorerats och inte kommit till Globala fondens vetskap. Ansvariga chefer har avskedats, pengar ska krävas tillbaka och en uppförandekod ska införas.

”Brutalt”

Den svenska korruptionsexperten Louise Brown ser allvarligt på fallet.

– Detta är ett brutalt och systematiskt missbruk som pågått under lång tid med många inblandade. Något av det värsta jag tagit del av. Det är ofattbart att det helt saknats mekanismer för att skydda kvinnorna, säger hon till Svenska Dagbladet.

– Att man först nu inför ett ramverk mot oetiskt uppförande är en eftersläpande reaktion på ett extremt allvarlig form av korruption.

Fallet i Ghana är dock inte det enda exemplet på missbruk med givarbidrag inom Globala fonden. Ett tiotal utredningar som gjorts under de senaste två åren har avslöjat korruption, maktmissbruk och bedrägerier.

Louise Brown är kritisk.

– Rapporteringen om missbruket visar på att få kontroller gjorts, att revisioner varit ineffektiva skrivbordsövningar. Frågan är inte bara vilka kontroll- och skyddsmekanismer som Sidas eller UD:s biståndsmottagare förväntas ha, utan också i vilket läge Sida eller UD alls avbryter en finansiering. I detta fall är det en dyr läxa på bekostnad av många kvinnoöden.

– Bistånd får inte användas som verktyg för exploatering av människor. Att Sida eller UD inte fångar upp eller reagerat på larm, kan tolkas som ett etiskt villkorslöst bistånd.

Fryst bistånd 2010

2010 stoppade Sverige bidrag till Globala fonden efter uppgifter om korruption, något som dock återupptogs igen efter ett år. Men att frysa eller stoppa stöd vill Per Olsson Fridh (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete, inte göra och ser detta som en sista utväg.