Församlingen hänvisar till skollagen som föreskriver att skolans verksamhet ska vara icke-konfessionell, något man menar är omöjligt med en skolavslutning i kyrkan.

Nu portförbjuder Sävare församling utanför Lidköping de skolor som vill hålla traditionsenlig skolavslutning i kyrkan.

– Kyrkan är guds hus och ett heligt rum, säger kyrkoherde Judith Fagrell.

Fagrell och kyrkorådet ska ha tröttnat på skolans detaljstyrning av ceremonin och man säger sig hellre vilja ha 15 skolbarn på påskvandring än 300 på skolavslutning där skolan och rektorn styr innehållet.

Att skollagen föreskriver att skolans verksamhet måste vara icke-konfessionell har tolkats olika av olika skolor, men Fagrell är säker på sin sak.

– En skolavslutning som hålls i en kyrka kan ju omöjligtvis bli icke-konfessionell eftersom kyrkan är guds hus och ett heligt rum.

Många har reagerat med sorg då en lång tradition nu plötsligt överges och ifrågasätter grunderna till beslutet. När de får höra grunderna brukar folk förstå och många har också uttryckt tacksamhet för att kyrkan tar ställning för att vara kyrka, påstår Fagrell.

Nu kommer skolavslutningarna att hållas på skolgården istället.