Till följd av hur Sveriges rekordhöga skatter fördelas räcker pengarna inte till att hålla vägnätet i skick. Nu föreslår Liberalerna att bilister för att få köra på en motorväg ska behöva betala ut egen plånbok.

Motorvägsavgifter som ett sätt att delfinansiera underhåll av vägnätet förekommer i flera andra europeiska länder, men då är i gengäld skatterna lägre. Sverige har världens högsta skatter men trots det är vägunderhållet svårt eftersatt. Svenska regeringar har ansett andra områden i statsbudgeten vara viktigare att prioritera.

Lanseras som ”klimatsmart”

Inför Liberalernas landsmöte i november lanserar partistyrelsen nu ett förslag som kan lösa underfinansieringen som går ut på att vägavgifter tas ut när du som bilist kör på en viss vägsträcka. För att förslaget ska falla i god jord hos ombuden och vinna gehör på landsmötet lanseras det som ”klimatsmart”.

I den rapport som Liberalerna tagit fram på initiativ av nya partiledaren Nyamko Sabuni framställs förslaget som ett sätt att förmå svenskarna att ställa bilen och i stället resa med kollektiva färdmedel. Samtidigt är kollektivtrafiken på många håll redan hårt överbelastad och en del av problemet med underfinansierad infrastruktur.

Hur den ansträngda kollektivtrafiken på kort tid ska kunna svälja också en försvarlig andel av dagens bilister framgår inte av L-förslaget. Partiets klimatpolitiska talesperson Helena Gellerman uttrycker dock i allmänna ordalag en ambition om utbyggnad av kollektivtrafiken. Det är oklart huruvida de föreslagna vägavgifterna ska räcka också till det.

Gräddfil för Tesla-ägare

Enligt förslaget ska bilister som har råd att köpa en dyr elbil, exempelvis en Tesla, medges undantag och slippa vägavgifterna. Detta för att ytterligare profilera förslaget och partiet som klimatengagerat, något som Sabuni nu prioriterar i ett försök att hålla det vikande väljarstödet ovanför riksdagsspärren.

Gellerman försvarar en gräddfil på motorvägarna för de mest välbeställda bilägarna med att det är nödvändigt för att nå klimatmålen till 2030.

– Hela Sverige måste ställa om, vi vill få en överföring från fossilt bränsle till fossilfritt.

Elektronisk kameraövervakning av bilisterna

Det traditionella sättet att samla in vägavgifter i Europa har varit betalstationer på de avgiftsbelagda vägsträckorna. Det skapar dock flaskhalsar och mer sannolikt är att om sådana avgifter införs i Sverige så sker det med hjälp av kameraövervakning av bilisterna och elektroniska anordningar i fordonen där myndigheterna hela tiden kan se var en bilist befinner sig.