Riksdagsledamoten Emma Carlsson Löfdahl (L) är skriven i Jönköping. Hon har därför rätt att ta ut ersättning för dubbelboende i Stockholm. L-riksdagsledamoten utreds nu för att eventuellt ha gjort detta på ett otillbörligt sätt genom ett ifrågasatt upplägg tillsammans med maken, företagaren Peter Carlsson.

Inför den förra mandatperioden köpte Carlsson Löfdahls make en bostadsrätt i Stockholm, en tvåa på Södermalm. Månadsavgiften för lägenheten är 2500 kronor. Enligt vad L-riksdagsledamoten uppger hyr maken ut bostadsrätten till henne för betydligt mer, hela 13 000 kronor i månaden.

Det innebär bland annat att hon kan begära ut maxbeloppet på 8 600 kronor i bidrag för sitt boende i Stockholm. Totalt handlar det om drygt 400 000 skattekronor som Carlsson Löfdahl tagit ut.

Nu ifrågasätts rimligheten i att Carlsson Löfdahls make skulle ta ut en överhyra på över 10 000 kronor varje månad av sin egen fru. L-riksdagsledamoten hävdar dock att så är fallet och motiverar det med att hon och maken har ”väldigt separerade ekonomier”. Hon hävdar också att hon inte ens känner till vad månadsavgiften för den bostadsrätt hon bor i är.

Carlsson Löfdahl uppger att hon kontrollerat med riksdagens ledamotsenhet och fått besked om att upplägget är i enlighet med regelverket. Enligt uppgift finns inget som hindrar att man hyr bostad av make/maka eller annan närstående. Däremot ska avdrag ske på bidraget för boende om man sammanbor med annan person och då förmodas betala endast en del av bostadskostnaden.

Efter att Carlsson Lofdahls boendelösning uppmärksammats av media har Liberalerna inlett en utredning där man bland annat uppdragit åt riksdagsförvaltningen att granska de underlag för de utbetalda bidragen som lämnats in. Man uppger att man till dess utredningen är slutförd har fullt förtroende för sin ledamot och förutsätter att hon följt reglerna, även om man samtidigt vidgår att det finns en moralisk aspekt på saken och att vara politiker är en förtroendebransch.