Rikspolischef Anders Thornberg befarar ännu ett tufft år. Nu vill han att Försvarsmakten ska få lov att hjälpa polisen mer än vad den gör idag. Det rapporterar Sydsvenskan. Detta om Sverige drabbas av en upptrappad gråzonsproblematik. Han menar att landet har en hotbild mot sig och att gränsen mellan krig och fred är diffus.

Ökade ordningsstörningar, svårförklarliga olyckor, fysiska sabotage och cyberangrepp. Om denna typ av problematik ökar kommer polisen sättas under hårdare press. Samtidigt har myndigheten redan nu svårt att klara sitt uppdrag eftersom skjutningar och bombdåd ökat.

I ett än mer allvarligt läge kommer polisen att behöva extra stöd. Rikspolischefen vill att det stödet ska komma från försvaret.

– I en väldigt svår situation måste vi kunna räkna med att få ytterligare förstärkningar, säger rikspolischef Anders Thornberg till TT.

Rikspolischefen anser även att militären bör kunna kallas in vid ett terrorattentat eller en liknande situation ”som kraftigt avviker från det normala” och kräver polisens åtgärder. Polisen kan använda försvaret som stöd till bekämpning av terrorism redan nu – men det är tufft reglerat.

– [Försvaret] skulle kunna förstärka polisen, under polisens befäl, det är viktigt att understryka. Göra vissa bevakningsåtgärder, finnas på olika platser, hjälpa till med kunskap om bomber och annat, ställa transporter eller resurser till förfogande, säger Anders Thornberg.

Gränsen mellan krig och fred är otydlig

Han konstaterar att hotbilden mot Sverige i dag är komplex och menar att gränsdragningen mellan krig och fred inte alltid kommer att vara tydlig.

– Det är inte säkert att det i ett framtida läge är helt klart om det är krig eller inte. Är det inte fattat ett beslut om höjd beredskap är det polisen som har huvudansvaret enligt den svenska lagstiftningen, säger han.