När en patients röntgenbilder granskades missades en tumör. Det ledde till att cancerdiagnosen fördröjdes med ett år och patienten avled. Nu anmäls händelsen enligt lex Maria.

Efter att en person upptäckt blod i urinen remitterades patienten till röntgen för misstänkt cancersjukdom. Läkaren kunde dock inte hitta någon orsak till blodet i urinen och misstanken om cancer avskrevs.

Ett år senare sökte patienten vård igen och då visade utredningen istället att patienten hade en njurtumör – som dessutom spridit sig. Tumören visade sig dessutom synas på de gamla bilderna, som då granskades igen. Av de bilderna framgick att tumören då var mindre.

När väl njurtumören upptäcktes var den inte möjlig att operera. Patienten dog senare.

Hade tumören upptäckts vid den första undersökningen hade patienten haft större möjlighet att botas, enligt Region Jönköpings län.

Nya riktlinjer för radiologisk utredning för blod i urinen har tagits fram och ska nu implementeras.

Händelsen har utretts och ärendet är för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.