sjukhus-patient-lakare-bild-pixabay
Inrikes

Läkargrupp: Rasistisk vårdpersonal dödar ’rasifierade’ patienter

Publicerad 4/1/2022
Annons

Enligt en liten grupp doktorer med utomvästlig invandrarbakgrund som kallar sig ”Läkare mot rasism” är svenskars ”rasistiska fördomar” det stora vårdproblemet i Sverige. I ett upprop i Läkartidningen hävdar man att ’rasifierade’ patienter dör när de på grund av sin hudfärg nekas vård av rasistisk svensk vård- och ambulanspersonal.

Det råder kris i den svenska vården på grund av nedskärningar och sparbeting. Vårdköerna är långa och personal saknas, liksom sängplatser, vilket allvarligt hotar patientsäkerheten. Men enligt föreningen ”Läkare mot rasism” överskuggas allt detta av det verkligt stora vårdproblemet – den strukturella rasismen. För ett år sedan startade man ett upprop och nu blåser gruppen liv i det på nytt.

Uppropet som startades av läkarstudenten Kaberi Mitra och utmynnade i uppropsgruppen och föreningen ”Läkare mot rasism” är besvikna över att deras krav inte tillräckligt har hörsammats trots att det gått ett år sedan de ställdes. Vårdapparaten i Sverige genomsyras av ”strukturell rasism” menar man och behovet av antirasistisk mobilisering stort.

När uppropet startades för ett år sedan menade Mitra och några av hennes medstudenter att patienter med mörk hudfärg far illa i den svenska vården på grund av den svenska vårdpersonalens rasism. Att svenska patienter föredrar vårdpersonal som talar begriplig svenska påtalades i uppropet också som ett uttryck för rasism, däremot inte det omvända där patienter med invandrarbakgrund föredrar vårdpersonal som talar deras hemlands språk.

Besvikelse över uteblivet gehör

Nu ett år senare är besvikelse den känsla som dominerar i den lilla föreningen Läkare mot rasism. Endast ett riksdagsparti (man nämner inte vilket) uppges ha hörsammat uppropets krav på att tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) ska omfördela sina resurser till ett nytt tillsynsområde: rasistisk diskriminering av mörkhyade i vården.

Förstämning råder också i gruppen över att man inte ännu fått igenom sitt krav på att schemat på landets alla vårdutbildningar skrivs om och ett nytt ämne införs där man får lära sig om den rasism gentemot såväl vårdpersonal som patienter med invandrarbakgrund som man menar att svenskar regelmässigt utsätter dem för i vårdapparaten.

Svensk vård genomsyrad av ”rasistiska strukturer”

Man hävdar också att vårdutbildningarna i sig genomsyras av ”rasistiska strukturer” där icke-vita studenter ”förminskas” och inte får det stöd och den förståelse de önskar när de beklagar sig över detta utan i stället får sina anklagelser ifrågasatta. Föreningen är även besviken på Läkarförbundet som man anser inte tagit frågan om den utbredda rasismen i vården på samma allvar som man gjorde när det gäller sexuella trakasserier under #metoo.

Föreningen menar att flera ”afrosvenska” och ”rasifierade” patienter har dött det senaste året på grund av att de nekats vård av rasistisk svensk vård- och ambulanspersonal. Man upprörs över att rättsväsendet inte delar föreningens synsätt på de aktuella händelserna och därför inte har dömt de berörda vårdanställda för deras som man anser rasistiska brott.

Kräver krafttag

Man kräver nu i sitt nya upprop i Läkartidningen krafttag mot ”rasismen i vården som fortgår med oförändrad intensitet” vilken man i sin tur hävdar bara är en del av ”utbredda strukturer som genomsyrar hela vårt samhälle” Man skriver vidare att ”rasism pågår ständigt i verksamheterna och drabbar såväl patienter som personal”.

Gruppen vidgår att det inte finns några data som belägger sådana strukturer i vården. Men detta är i sig ett bevis på förekomsten av den strukturella rasismen i form av de ansvariga aktörernas ovilja att samla in sådana data.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
576Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons