Förra veckan kunde Samhällsnytts avslöja att den privatägda Liljeholmskajens vårdcentral anställt minst två falska läkare som saknar läkarlegitimation och därmed rätt att arbeta i Sverige. En av dem var dessutom föremål för en polisutredning om sexuellt ofredande mot en kvinnlig patient. Nu svarar Stockholms läns landsting på Samhällsnytts frågor om vilka åtgärder myndigheten kommer att vidta mot företaget.

I våra artiklar berättade vi om att vårdcentralen anlitar personer utan någon läkarlegitimation. På företagets hemsida omnämns personerna som läkare – vilket kan vara straffbart enligt brottsbalkens bestämmelser om föregivande av allmän ställning.

LÄS MER: Fler falska läkare avslöjas – ”De slår upp symtom på Google”

Enligt Socialstyrelsen är läkare en skyddad yrkestitel och endast de som innehar en svensk läkarlegitimation kan kalla sig läkare i Sverige. Genom åren har vårdcentralen förtjänat ett dåligt rykte bland patienter som klagar på att läkarna googlar deras symptom samt saknar grundläggande kunskaper.

Samhällsnytt kunde också avslöja att förskrivningen av mediciner åt de falska läkarna sköts av vårdcentralens ägare Shaista Syed som därmed är medveten om avsaknaden av läkarlegitimationer. När vi kontaktar henne med uppgifterna blir hon genast konfrontativ och menar att det inte spelar någon roll att man saknar läkarlegitimation och arbetar som läkare. Syed hävdar att det räcker att hon ”känner” personen för att låta denne arbeta som läkare i Sverige.

LÄS MER: Vårdcentral i Stockholm anlitar falsk läkare – ”Det spelar ingen roll”

Vårdcentralen fortsätter sin verksamhet tack vare generösa utbetalningar från Stockholms läns landsting som har ett löpande avtal med den. Under 2018 betalade landstinget ut hela 12 348 686 kronor till vårdcentralen.

Men när vi ställer frågor om kvaliteten på vården och hur den säkerställs avsäger sig landstinget något ansvar för det överhuvudtaget:

”Det är varje vårdgivare som är ansvarig för sin egen verksamhet och den personal som arbetar hos vårdgivaren. Det åligger dom att kontrollera att personalen har rätt kompetens och att de följer Socialstyrelsens krav när det gäller legitimerade yrkesgrupper,” skriver landstinget i en mejlkommentar till oss.

På frågan hur landstinget kontrollerar att avtalets villkor efterlevs får vi svaret att myndigheten har ”regelbundna uppföljningsmöten” med varje vårdgivare:

” Om vi får uppgifter om felaktigheter hos en vårdgivare som föranleder en fördjupad granskning görs detta.”

På en konkret fråga om vilka åtgärder landstinget kommer att vidta mot Liljaholmskajens vårdcentral med anledning av våra uppgifter får vi följande svar:

”Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att begära in förklaring från vårdgivaren i fråga utifrån de uppgifter som framkommit i artikeln.”

Ifall myndigheten inte blir nöjd med förklaringen finns det följande alternativ att välja:

”I de fall felaktigheter förekommer och inte åtgärdas så skickas ett formellt anmaningsbrev med krav på handlingsplan, om verksamheten inte svarar på det har vi rätt att hålla in ersättning. Om verksamheten inte trots uppmaningar rättar till brister kan vi i förlängningen säga upp avtalet.”