Inför höstens riksdagsval har Lärarförbundet aviserat att man ämnar inta en avvisande hård vänsterliberal politisk hållning. Bland annat har fackets ledning beslutat bojkotta landets tredje största parti, Sverigedemokraterna, och ställa dem utanför valrörelsens offentliga debatt.

Beslutet väcker kritik som främmande för ett demokratiskt samhälle vars livsluft är just att låta olika åsikter och argument brytas mot varandra, i synnerhet inför att medborgarna ska gå till valurnorna. Lärarförbundet kritiseras också för hyckleri i den deklaration man tillkännagett som skäl till bojkotten av SD.

Lärarförbundet menar att SD:s politik avviker från den fackliga organisationens grundläggande värderingar, och exemplifierar detta med att ”Sverigedemokraterna är emot ett mångkulturellt samhälle, medan vi i Lärarförbundet i våra värderingar tydligt står upp för ett sådant”.

Mikael Bystedt, som är vice ordförande för Sverigedemokraterna i Täby i norra Storstockholm, har ifrågasatt om Lärarförbundets mångkulturella deklaration endast är en läpparnas bekännelse. Ett foto av organisationens förbundsstyrelse illustrerar nämligen en total avsaknad av den mångfald man uppger sig stå för.

Facebook skriver Bystedt: ”Här har vi Lärarförbundets ’mångkulturella’ förbundsstyrelse. För vissa är det väldigt svårt att leva som man lär.”