De kraftigt ökade matpriserna på mat i spåren av ”sossepriser” på el och drivmedel och det höga allmänna inflationsläget förutspås inte bara vara här för att stanna. Det flaggas nu från branschen om att priserna på livsmedel kan komma att gå upp ytterligare.

Det är Coops VD, Marie Nygren, som ger en inblick i den komplexa framtiden för matpriserna. Hon uppmärksammar att det kan bli allt svårare för svenska konsumenter att ha råd med mat.

”Vi ser indikationer på prishöjningar framöver” meddelar hon samtidigt som Coop pekas ut som mest drivande bakom de skenande matpriserna. Det utreds dessutom om bristande konkurrens är en av orsakerna till situationen.

Liten sänkning efter kraftiga höjningar

För första gången på fyra år har matpriserna minskat, men endast med 0,4 procent. Denna minskning är liten i relation till de prisökningar på över 20 procent som svenskarna har tvingats betala det senaste året.

Statistik indikerar att Coop har varit en central aktör i detta prisökningsrally. Den Socialdemokraterna närstående kooperativa livsmedelsaktören ökade sina priser vid årsskiftet, och det dröjde sedan fem veckor innan andra stora aktörer som Ica och Axfood följde efter.

Coops vd håller dock inte med om bilden av företaget som prisdrivande. ”Vår ambition är att säkerställa att leverantörerna får ett rättvist pris. Vi har inte höjt våra priser mer än vad våra leverantörer har gjort,” hävdar Nygren.

LÄS ÄVEN: Coop pekas ut som drivande bakom skenande matpriser

Kan inte garantera prissänkningar i framtiden

För att lindra trycket på konsumenterna, har Coop, tillsammans med Ica och Lidl, valt att sänka priserna på flera utvalda varor. Nygren varnar dock för att hon inte kan garantera ytterligare prissänkningar i framtiden. ”Det finns fortfarande betydande kostnader. Vi ser prisökningar hos vissa leverantörer,” anger hon som skäl.

LÄS ÄVEN: Regeringen kallar till sig matjättarna efter prisökningarna

Höga bränslepriser och bristande konkurrens

En delorsak till den kraftiga prisökningen på mat är högre kostnader för spannmål, bränsle och energi – de två sistnämnda i huvudsak orsakade av beslut fattade av den rödgröna och sedan socialdemokratiska regeringen. Dessutom utreds nu om bristande konkurrens på marknaden kan vara en bidragande faktor.

Ica, Coop och Axfood kontrollerar tillsammans ungefär 90 procent av livsmedelsmarknaden, vilket underlättar för dem att kontrollera prissättningen. ”Det riskerar att skada konkurrensen. Med få aktörer på marknaden blir det enklare att övervaka varandra,” varnar Martin Bäckström, chef för Konkurrensverket.

LÄS ÄVEN: Matpriserna i Sverige skenar värre än i grannländerna