De höjda priserna som hittills skett i matbutiken är långt ifrån tillräckliga och nu flaggar livsmedelsindustrin för att priserna kommer behöva höjas ännu mer. Samtidigt spås att de svenska matpriserna kan öka med tio procent i år.

Ett färskt index som mäter lönsamheten i livsmedelsindustrin landade på 37 det första kvartalet i år, där 50 är neutralt, vilket innebär att lönsamheten aldrig fallit så snabbt i indexets 12-åriga tidsserie.

– Min bild är att årets prishöjningar på mat täcker de kostnadsökningar som skedde ifjol. Sedan dess har priset på viktiga råvaror som förpackningar, transporter och el fortsatt stiga med över 20 procent. Våra medlemsföretag ligger ohjälpligt efter med prishöjningar och går just nu på knäna, säger Carl Eckerdal, chefsekonom på Livsmedelsföretagen, till Sydsvenskan.

LÄS ÄVEN: Fortsatt skenande ”sossepriser” på mat

I våras påstod dagligvarujättar som Ica och Axfood att de är beredda att höja priserna på mat och att de vill frångå de normala, långa, ledtiderna i livsmedelskedjan och släppa igenom prisförändringar snabbare än vanligt för att hjälpa krisande livsmedelsföretag och lantbruk. Detta är dock inget man märkt ute i landet.

Enligt konjunkturrapporten har sju av tio företag inte märkt av kortare aviseringstider eller andra åtgärder för att underlätta prisjusteringar från dagligvaruhandelns sida.

Ökande oro

Av rapporten framgår också att det finns en ökande oro för tillgången på insatsvaror. Sju av av tio livsmedelsföretag har märkt av brustna leveranskedjor som en effekt av kriget i Ukraina. Runt en tredjedel av livsmedelsbolagen har märkt stora eller mycket stora brister på vissa råvaror.

– Jag skulle säga att Livsmedelsföretagen i modern tid, räknat från EU-inträdet, aldrig har mött en mer svårnavigerad verklighet än idag, säger Carl Eckerdal.

Tio procent

Konsultbolaget McKinsey spår att svenska matpriser kan stiga med uppåt tio procent i år.

– Det är dramatiska siffror som kommer leda till förändringar i konsumentbeteendet, säger Rickard Vallöf, partner på McKinsey, till Sydsvenskan.

LÄS ÄVEN: LISTA: Här är maten som blivit dyrare

Enligt den senaste inflationsrapporten från SCB steg livsmedelspriserna med 6,6 procent i april, men enligt McKinsey har vi bara sett början.

– Fortfarande har vi långt ifrån sett alla effekter av kriget i Ukraina. Vi räknar därför med att matpriserna kommer att ha stigit med närmare 10 procent när året summeras, säger Rickard Vallöf som leder McKinseys arbete inom europeisk dagligvaruhandel.

Konsumenterna får ta smällen

I rapporten State of Grocery framgår att 90 procent av konsumenterna redan känner av högre priser i butikerna och en fjärdedel säger att prisuppgången har fått dem att överväga alternativa konsumtionsmönster.

– Tidigare kriser visar tydligt att dagligvaruhandeln varit framgångsrika med att föra över kostnadsökningar. Vår bedömning är därför att historien kommer att upprepas och att det blir konsumenterna som får tugga i sig alla prisökningar.

Oligopolmarknad

Sverige är tillsammans med Norge Europas mest konsoliderade dagligvarumarknad där de tre aktörerna Ica, Axfood och Coop är helt dominerande. Många menar att det är en oligopolmarknad som hämmar konkurrens och att det är en förklaring till att branschen lyckas hålla uppe marginalerna.

LÄS ÄVEN: Kraftigt höjda matpriser hos lågpriskedja – upp till 50 procent

– Delvis är det så. Stora aktörer får bättre inköpspriser vilket gör det svårt för mindre spelare att slå sig in på marknaden och öka konkurrensen. Samtidigt är det en fördel att dagligvaruhandeln i Sverige är väl strukturerad och präglas av stordriftsfördelar. En ostrukturerad handel med lokala aktörer skulle definitivt ge högre matpriser.

Har du känt av de stigande matpriserna?