Enligt en ny undersökning från Malmö universitet är det flest vita som syns i tv under bästa sändningstid. Ytterligare en slutsats i studien är att vita till och med är överrepresenterade i rutan.

Det är Sayaka Osanami Törngren, docent vid Malmö universitet, som ligger bakom en ny studie om nyheter, underhållning och reklam – något som statsradion ansåg var värt att ta upp.

– Det är tydligt att vita är mest representerade, man kanske till och med kan säga att de är överrepresenterade, i tv-program, både nyheter och underhållning. Inom reklam finns det mest representation av olika rasiala grupper, säger Sayaka Osanami Törngren.

LÄS ÄVEN: Rasbiologin tillbaka i Sverige – hudfärg i fokus för nya universitetskurser

Tillsammans med Sofia Ulver, docent vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Karl-Arvid Färm, forskningsassistent, medverkar Sayaka Osanami Törngren i antologin Vitt eller brett. Undersökningen som presenteras i boken ska vara en av de första studierna i Sverige som analyserar representation på bästa sändningstid (kl 18–22) i svensk tv av vad forskarna kallar ”rasiala minoriteter”.

Pliktskyldig praktik

Enligt studien syns vita mest i samtliga kategorier som studerats: nyheter, reklam och nöje. Minst representerade är vita i reklam.

– Vår undersökning indikerar en avsiktlig rollbesättning när det gäller reklam. Detta kan förklaras med ”tokenism”, en pliktskyldig praktik som inkluderar ett litet antal av ”den andra” för att verka inkluderande på ett ytligt sätt, säger Sayaka Osanami Törngren.

– Vi ser att det finns representation om man bara räknar antal. Men antal speglar inte kvalitet. Oavsett om det handlar om reklam, nöje eller nyheter har icke-vita sällan en talande roll och interagerar mindre med andra, säger Sayaka Osanami Törngren.

Mellanöstern underrepresenterat

Svarta är överrepresenterade vid en jämförelse med andelen av befolkningen i Sverige med ursprung i Afrika. Övriga icke-vita kategorier ligger nära sina respektive andelar i befolkningen med ett undantag: personer från Mellanöstern. TV4 ska vara bättre på representation än SVT1.

Man påpekar samtidigt att man egentligen inte vet hur personerna som analyserats i studien själva identifierar sig utan har gjort en tillskrivning av kategorier.

LÄS ÄVEN: Upprop mot rasism på Sveriges Radio – har för många vita anställda

– I Sverige saknas information om etnisk bakgrund på exempelvis modeller i reklam, så vi kan bara analysera uppfattningen av mångfald utifrån vad vi ser utseendemässigt. Det är viktigt att skilja på tillskrivning av kategorier och självidentifikation, säger Sayaka Osanami Törngren.