LO-borgen_Naringslivets_hus_bild_Holger_Ellgaard_Wikimedia

Bild: Holger Ellgaard.

Inrikes

Las dras i ny långbänk – tre nya utredningar tillsätts

Publicerad 1/11/2021
Annons

Turerna kring hur en ny svenska arbetsmarknadslagstiftning ska se ut har varit många. Nu tillsätts tre nya utredningar som ska ersätta den tidigare las-utredningen sedan arbetsmarknadens parter exklusive LO träffat en överenskommelse. Förutsatt att inga nya konflikter och hinder uppstår under resans gång kan ny lagstiftning om arbetsrätten i Sverige vara på plats i mitten av 2022.

I stället för som förra gången tillsätta en samlad utredning delas den nya nu upp på tre delutredningar som var och en ska utmynna i lagförslag. Den första handlar om anställningsskydd och a-kassan, den andra om omställnings- och kompetensstöd och den tredje om studiestöd.

Utredarna ska vara klara med sitt arbete den 15 maj i år. Då vidtar arbetet med att ta fram skarpa lagförslag. Dessa ska enligt plan föreläggas riksdagen vid årsskiftet för att sedan träda i kraft vid mitten av 2022.

Bakgrund

Vid den segdragna regeringsbildningen 2018 gjorde Socialdemokraterna och Miljöpartiet arbetsmarknadspolitiska eftergifter gentemot Centerpartiet och Liberalerna för att kunna behålla regeringsmakten och hålla Sverigedemokraterna utanför regeringsinflytande. En utredning tillsattes som skulle omsättas i lag om inte arbetsmarknadens parter själva kunde komma överens.

Vänsterpartiet har i ett par omgångar hotat med att bistå den övriga oppositionen med att fälla regeringen i en misstroendeförklaring om utredningen aktiverades som lagförslag. Efter ett antal förhandlingsomgångar kunde till sist Svenskt Näringsliv och PTK komma överens medan LO ställde sig utanför avtalet.

Knäckfrågan har sedan dess varit huruvida överenskommelsen mellan parterna ska anses som så kvalificerad att las-utredningen inte ska aktiveras. Efter att två stora enskilda LO-förbund, IF Metall och Kommunal, bröt sig ur och ställde sig bakom avtalet anser de flesta, dock inte LO centralt, att avtalet är vad som gäller.

Slipper hålla januarilöfte till C och L

Eftersom LO fortsatt säger nej och sitter i Socialdemokraternas verkställande utskott har de kontroversiella arbetsmarknadspolitiska frågorna skjutits ytterligare på framtiden genom att tre nya utredningar nu tillsätts. Löfven behöver därmed inte infria sitt löfte i januariöverenskommelsen till C och L under mandatperioden.

Stötestenarna gäller framför allt undantagen från turordningsregeln ”sist in – först ut” och det kringgående av anställningstryggheten som LO menar är utbrett där visstidsanställningar och vikariat staplas ovanpå varandra för många anställda som därför aldrig kommer in under Las.

Läs tidigare artiklar på Samhällsnytt om Las HÄR.

Redaktionen
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
465Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons