Om en person som ansökt om att få anhöriginvandra var under 18 år när denne ansökte, ska han behandlas som ett barn vid beslutstillfället. Detta har Migrationsverket beslutat. Verket skyller på en ny dom från EU-domstolen. EU vill öka möjligheterna till ”familjeåterförening” inom unionen. 150 personer kan komma att få uppehållstillstånd i ett första läge.

Det är lättare att få anhöriginvandra till exempelvis en förälder bosatt i Sverige om man är under 18 år. Tidigare har Migrationsverket tittat på en sökandes ålder vid beslutstillfället. Hädanefter kommer verket titta på den sökandes ålder vid tillfället för ansökan om att få anhöriginvandra.

Migrationsverkets tillförordnade rättschef Carl Bexelius förklarar att han anser att Sverige är förpliktigat att ändra på regelverket på grund av en ny dom från EU-domstolen.

– Enligt domen är det viktigt att alla sökande i alla medlemsstater får en likartad och förutsägbar prövning i sitt familjeåterföreningsärende. Tiden mellan inlämnad ansökan och beslutsdatum ska inte vara en avgörande faktor enligt domen.

Bexelius förklarar att han anser att domen är bindande, överordnad nationell rätt och gäller omedelbart. Domen ska bygga på EU:s ”familjeföreningsdirektiv” som syftar till att göra det lättare för utomeuropéer att anhöriginvandra till EU-länder.

Migrationsverket förklarar att den grupp som berörs i Sverige i dagsläget uppgår till ungefär 150 personer.

LÄS ÄVEN: Jobbkrav för ’ensamkommande’ ändras – provanställning räcker för permanent uppehållstillstånd