Abiy_Ahmed_Wikimedia
Utrikes

Ledare för våldsbejakande kommunistregim får Nobels fredspris

Publicerad 10/11/2019
Annons

Nobels fredspris 2019 går till Abiy Ahmed, premiärminister i Etiopiens hårt kritiserade revolutionära kommunistregering där allmänna val är inställda sedan 2005. 

Pristagaren tillkännagavs av fredspriskommittén under fredagen. Abiy Ahmed tilldelas priset ”för sitt arbete med att uppnå fred och internationellt samarbete”. Det handlar framför allt om den fred som efter 20 års krig nyligen ingåtts med grannlandet Eritrea, även det styrt av en kommunistisk regim som länge hyllats av bland annat vänstern i Sverige.

Ahmed leder det etnoseparatistiska partiet OPDO som samlar invånare tillhörande den etiopiska folkstammen oromofolket. Partiet ingår i regeringskoalitionen Etiopiska folkets revolutionära demokratiska front (EPRDF) som styrt landet sedan 1995 men under dessa 25 år endast låtit folket gå till valurnorna två gånger, senast för 14 år sedan 2005.

Flera av de övriga partierna i koalitionen är även de etnoseparatistiska och/eller vänsterextremistiska. Makten över landet har delats upp utifrån de olika folkstammarnas territorier mellan vilka ofta våldsamma stridigheter blossar upp. För bara ett par år sedan stod landet på gränsen till inbördeskrig och det rasistiska hatet mellan de olika folken är ständigt närvarande.

Hård censur, brott mot mänskliga rättigheter och folkrättsliga övergrepp
Förutom kritiken mot regeringskoalitionens illegitimitet till följd av att inga val hålls har regimen även kritiserats för att systematiskt försöka tillintetgöra den politiska oppositionen i landet.

EPRDF har en historik av att kränka oliktänkandes mänskliga rättigheter, bedriva en hård censur och begå grova folkrättsliga övergrepp mot befolkningen. Ahmed har bett om ursäkt för det sistnämnda men det är oklart om ursäkten är att betrakta som en offentlig sådan från EPRDF eller bara en personlig från Ahmed själv.

SVT:s politiske kommentator ”väldigt rörd” över beskedet
I den svenska statstelevisionen SVT:s rapportering om fredspristagaren beskrivs Abiy Ahmed som ”Afrikas Obama”. SVT:s politiske kommentator Erika Bjerström sade sig vara ”väldigt rörd” över beskedet att Ahmed tilldelas priset och glädjen var påtaglig även hos statstelevisionens nyhetsankare Cecilia Gralde.

Fredspriskommittén har redan fått kritik för att dela ut priset mer utifrån en förhoppning om vad Ahmed kan uträtta än vad han ännu gjort.

I det avseendet finns likheter med den amerikanske presidenten Obama som också tilldelades fredspriset på grundval av förhoppningar och utan att ha åstadkommit något konkret efter att han precis tillträtt sitt ämbete.

Många bedömare anser att dessa förhoppningar sedan kom på skam, ett facit som kan komma att upprepas med årets pristagare. Den norske nobelhistorikern Asle Steen varnade i en kommentar till SVT för detta och räknade också upp ett antal andra exempel på när taktiken att ge någon fredspriset ”i förskott” har misslyckats.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
582Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons