bjurwald-sr-2
Inrikes

Lisa Bjurwald: Statsradion utmålar oliktänkande som säkerhetsrisker

Publicerad 2/12/2021
Annons

Sveriges Radio har fått kritik för ett reportage där man hängt ut medlemmar i en privat Facebook-grupp där Sveriges hantering av corona-pandemin diskuteras ur ett kritiskt perspektiv. Många menar att detta inte så lite påminner om hur statskontrollerade medier i diktaturer agerar mot obekväma dissidenter.

En av dem som reagerat är journalisten Lisa Bjurwald. I en kolumn i kulturmagazinet Opulens kallar hon den svenska statsradions avsnitt av ”Vetenskapsradion På djupet” med rubriken ”Dold Facebookgrupp oroar experter” för ett mediehaveri.

”Att utmåla oliktänkande som säkerhetsrisker är ingenting som västerländska demokratier och dess medier ska ägna sig åt” skriver hon med anledning av SR:s tilltag att framställa alla som är kritiska till den svenska regeringens och Folkhälsomyndighetens coronastrategi som samhällsfarliga konspirationsteoretiker och till förfång för Sverigebilden.

Bjurwald menar att det aktuella reportaget är ett exempel på en ”oroande tendens” hur statsradion inverterat sitt uppdrag beträffande rapporteringen om coronapandemin – regeringen och myndigheterna granskas inte på det sätt som borde ske och istället ger man sig å regeringens vägnar på de medborgare som dristar sig att kritisera regeringen. Man granskar folket åt makten i stället för makten åt folket.

Som exempel på tillkortakommanden i Public Service-aktörens rapportering nämner Bjurwald att man lyft fram vad regerings- och myndighetsföreträdare påstår som absoluta sanningar och hur vissa förmenta experter har favoriserats med orimligt mycket medietid samtidigt som den svenska nationella corona-strategins kritiker har misstänkliggjorts genom öppet avståndstagande eller att ignoreras. Även tunga internationella aktörer som WHO har avfärdats av statsradion när deras linje inte passat in i den svenska regeringens planer.

I det kritiserade programavsnittet framställer statsradion en Facebook-grupp för kritisk diskussion om Sveriges corona-strategi som en ljusskygg subversiv verksamhet. Kollektivt dras alla i gruppen över samma kam för vad enskilda personers eventuellt i vissa inlägg skrivit i ett högt tonläge. Bjurwald citerar yttrandefrihetsexperten Nils Funcke, som också reagerat på SR-reportaget och i en egen text i Dagens Media skriver:

Det är i högsta grad legitimt att i ett forum på Facebook eller i vilket forum som helst diskutera och ifrågasätta den svenska strategin. Det är en lika väsentlig som självklar del av yttrandefriheten att man både strikt sakligt eller i mer svepande ordalag får ge uttryck för sina åsikter och värderingar.

Bjurwald påtalar vidare en påtaglig inkonsekvens i hur svenska journalister inte skräder orden i sin kritiska bevakning av hur medier används som verktyg för makten i andra länder men ser inte bjälken i sitt eget öga:

Svenska journalister skräder inte orden om utländska demokratiinskränkningar, om medieklimatet i Putins Ryssland eller hur Trump har hotat pressfriheten, men verkar ofta oroliga för att kritisera mediemakthavare på hemmaplan. Låt mig bespara dem eventuellt obehag och skriva det rakt ut: Sveriges Radio har hängt ut kritiska personer som utövat sin grundlagsskyddade yttrandefrihet i en privat diskussionsgrupp som nationens fiender. Det är ett förfärande journalistiskt övertramp.

Sveriges Radios hållning har enligt Bjurwald på ett oroande sätt fungerat som en vägvisare också för andra medier, däribland Aftonbladet. Den aktuella Facebook-gruppen beskrivs i ordalag som ”lömsk” och som ”dold” som vore det något anmärkningsvärt, trots att privata grupper på Facebook är något helt normalt och mycket vanligt förekommande för människor med de mest skiftande gemensamma intressen.

Bjurwald varnar för att den här typen av journalistiskt oskick skulle kunna sprida sig till fler områden där varje kritik av makthavarna på vilket område som helst misstänkliggörs, där oliktänkande tas heder och ära av, beskrivs som säkerhetsrisker och skräms till tystnad.

En av medlemmarna i gruppen är Anders Vahlne, professor emeritus i klinisk virologi vid Karolinska institutet. I en kommentar till Dagens Media om det aktuella SR-reportaget säger han att ”jag blir mörkrädd och får en obehaglig känsla att de ska sätta dit oss”.

Likheterna med hur statskontrollerad media opererar i totalitära stater har heller inte gått Mattias Lindberg förbi som i en satirisk text tar upp den svenska statsradions initiativ att hänga ut den svenska corona-strategins kritiker och deras förmenta karaktär som ”ett hot mot demokratin”.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
975”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons