Södertörns tingsrätt meddelade på fredagen fällande dom mot Hamzeh Abu Baker, född 1957-11-21, som stått åtalad för mord på sin hustru och son genom att hälla bensin över och sätta eld på dem i familjens villa i Tumba söder om Stockholm. Påföljden bestäms till livstids fängelse.

Det var i december förra året som Hamzeh skred till verket. Detta efter att hustrun meddelat att hon ville skiljas, något som Hamzeh inte kunde acceptera.

Hamzeh hällde bensin över hustrun och tände på. Även parets son, som led av en utvecklingsstörning, fick bensin över sig och avled av skadorna. Hamzeh räddade sig själv och parets tre döttrar ur huset innan han anlade ytterligare bränder i villan så att den skulle brinna ned till grunden.

”Svårt och utdraget lidande”

– Mannen har genom att bränna sin hustru till döds utsatt henne för ett mycket svårt och utdraget lidande, som döttrarna fått bevittna. Han har därutöver gjort sig skyldig till ytterligare ett mord och grov mordbrand. Det är ingen tvekan om att straffet ska bestämmas till livstids fängelse, säger ordföranden i målet, rådmannen Evelina Englund, i en kommentar till domen.

Hamzeh döms även att betala skadestånd till döttrarna och två andra målsägande med sammanlagt över 800 000 kr. Döttrarnas skadestånd har bestämts till väsentligt högre belopp än vad som normalt gäller vid fall av uppsåtligt dödande.

Domen kan laddas ned och läsas i sin helhet HÄR.