Facket i Sverige hanterar områden som i många andra länder ligger på lagstiftarens, det vill säga det demokratiskt valda parlamentets bord. Många menar att den särställningen förpliktar fackförbunden till partipolitisk neutralitet eller åtminstone frihet och allsidighet. Bara en av fem medlemmar tycker att fackavgiften ska gå in i S partikassa.

Enligt de korporativa principer som Socialdemokraterna under sitt långa maktinnehav lånade från fascismen knöt man upp en lång rad organisationer på centrala politikområden till sitt parti. Ett av de mer framträdande exemplen är fackföreningsrörelsen på arbetsmarknaden.

Tidigare blev den arbetare som gick med i ett LO-förbund tvångsansluten med partibok i Socialdemokraterna. Den så kallade kollektivanslutningen, som försvarades med att det var fackföreningsmän som startade SAP, avskaffades 1990 efter lång och hård kritik för att dylikt inte höra hemma i en demokrati.

Starka kopplingar mellan LO och SAP

Fortfarande kampanjar LO för Socialdemokraterna och är representerade i partiets verkställande utskott och med andra framträdande tjänstemannauppdrag. Man tillåter inte att medlemmar och förtroendevalda engagerar sig i andra partier, det gäller i synnerhet Sverigedemokraterna där politiskt engagemang till och med kan leda till uteslutning.

LO slussar också varje år miljonbelopp av medlemmarnas pengar till Socialdemokraterna i partistöd. Efter kritik har några av LO-förbunden upphört med detta men knappt hälften fortsätter.

S-väljare numera en minoritet i LO-kollektivet

Undersökningar av bland andra SCB visar att numera endast var tredje LO-ansluten röstar på Socialdemokraterna. Bland LO-männen är idag i stället Sverigedemokraterna det största partiet.

Mot den bakgrunden menar allt fler både inom och utanför fackföreningsrörelsen att banden till Socialdemokraterna bör klippas på samtliga områden. Men LO-ledningen och topparna inom medlemsförbunden spjärnar emot.

Bara en av fem vill att medlemsavgiften går till Socialdemokraterna

När det gäller det ekonomiska stödet till Socialdemokraterna på flera miljoner årligen som LO-förbunden med medlemmarnas avgiftspengar slussar vidare till partiet har det ett väldigt svagt stöd bland rörelsens gräsrötter. Drygt hälften av medlemmarna säger helt nej och ytterligare 25 procent är tveksamma och skeptiska.

Det är också stor skillnad mellan manliga och kvinnliga LO-medlemmar när det gäller hur säker man är i sin åsikt om det ekonomiska stödet till Socialdemokraterna. En tydlig majoritet, 63 procent är uttalat kritiska medan endast 37 procent av kvinnorna är det. Hos det täcka könet är en större andel i stället tveksamma/försiktigt skeptiska.

Inte stöd för miljonrullningen ens bland S-röstande medlemmar

Av siffrorna för hur stor andel av LO-medlemmarna som röstar socialdemokratiskt (en tredjedel) och hur stor andel som vill att avgiften ska åderlåtas av SAP (en femtedel) framgår att miljonrullningen inte ens har majoritetsstöd av fackets S-trogna. Det bekräftas också av en specifik fråga i undersökningen där 46 procent ger tummen upp för stödet och 52 procent tummen ned.

Vänstertidningen Arbetet som presenterar siffrorna har talat med den numera S-märkte men tidigare våldsbejakade revolutionärt kommunistiske statsvetaren Ulf Bjereld. Han tycker inte att man av siffrorna ska dra slutsatsen att LO-facken bör upphöra att ge ekonomiskt partistöd till Socialdemokraterna.

Det ger undersökningen enligt Bjereld inte svar på. Detta eftersom man inte mätt hur viktig frågan är för de tillfrågade. Han menar dock att ju färre medlemmar som stödjer SAP desto svårare blir den pedagogiska uppgiften för LO-ledningen att förklara varför stödet ska fortsätta.

LO-ordförande: S enda partiet med rätt värdegrund

LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin är inne på samma linje. Hon tror inte att medlemmarna har några politiska invändningar mot att deras medlemsavgift används för att stödja ett parti som de inte röstar på. I stället spekulerar hon i att de bara är allmänt skeptiska till att pengarna går till annat än facklig kärnverksamhet.

Det gäller enligt Guovelin att få LO-medlemmarna att förstå vad LO-ledningen insett – att Socialdemokraterna är det enda parti som har den rätta värdegrunden och en politik som gynnar arbetare.

”SD-väljare förstår inte sitt eget bästa”

De LO-medlemmar som röstar på SD och är starkast negativa till det ekonomiska stödet till S har bara inte insett att Socialdemokraterna är det bästa och mest arbetarvänliga partiet också för dem. Men hon säger sig vara villig att sitta ned och ”ta samtalet” med de som röstar SD, och även andra partier, för att de ska komma till insikt.

Guovelin tror också att skepsisen bland LO-medlemmarna har ökat på senare tid därför att Socialdemokraterna i stället för att som traditionellt söka stöd vänsterut hos kommunisterna vända sig högerut över blockgränsen och som i januariöverenskommelsen (JÖK) göra upp med Centerpartiet och Liberalerna.

”Missbrukar regeringsmakten”

Socialdemokratiska statsråd har på senare tid vid ett tilltagande antal tillfällen uppträtt tillsammans med LO-toppar i regeringssammanhang. Det har väckt skarp kritik att bland annat statsminister Stefan Löfven, finansminister Magdalena Andersson och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark inte håller i sär sitt partis samarbete med LO utan även drar in regeringen i det.

”Helt oförsvarligt” och ”ett verkligt förfall” skrev Expressens ledarredaktion nyligen i en betraktelse över det missbruk av regeringsmakten och demokratiskt förkastliga man menar att dessa tilltag är exempel på.

Undersökningen gjordes mellan 23 september och 14 oktober i år av Kantar Sifo på uppdrag av tidningen Arbetet. Drygt 1 000 LO-medlemmar tillfrågades.