Den man som är huvudmisstänkt för mordet på 16-åriga Malin Lindström i Husum 1996 får inte DNA-topsas mot sin vilja. Det meddelar Högsta Domstolen i ett beslut idag.

I november 1996 försvann 16-åriga Malin Lindström i Örnsköldsvik mystiskt i samband med en bussresa hem till en väninna i Husum några mil utanför staden. Hon hittades våren därpå död, mördad med flera knivhugg i ryggen. Hon hade då varit försvunnen i ett halvår.

En man som vid tidpunkten för dådet var 18 år gammal, och bodde i närheten av brottsplatsen, dömdes 1998 för mordet på Malin Lindström. Han friades emellertid några månader senare av hovrätten. Teknisk bevisning som kunde knyta honom till brottet saknades. Istället byggde tingsrättsdomen på så kallade indiciebevisning, något hovrätten menade inte räckte för fällande dom.

Spermafläck på tröja

Polisens utredare säkrade redan 1997 en spermafläck på Malins tröja, men fläcken var för liten och i för dåligt skick för att teknikerna skulle kunna fastställa en DNA-profil utifrån den. Sedan dess har fallet legat vilande i väntan på att DNA-tekniken ska hinna ikapp. I vintras lyckades till slut Nationellt forensiskt centrum (NFC) få fram en sökbar DNA-profil utifrån spermafläcken.

Riksåklagare Petra Lundh vände sig därefter till Högsta Domstolen för att begära resning och pröva åtalet mot den idag 43-årige mannen som först dömdes, men senare friades för mordet på Malin. Inte minst vill riksåklagaren med ett salivprov DNA-testa mannen för att se om hans DNA matchar det DNA som hittats på Malins tröja. Den misstänkte mannen har motsatt sig ett sådant test.

Men idag säger Högsta Domstolen alltså nej till att tvinga mannen att genomgå DNA-topsning. HD konstaterar att det saknas lagligt stöd för den typen av tvångsmedel i samband med att åklagare begär resning, det vill säga återupptagen förundersökning mot en person som tidigare åtalats och friats för ett brott.

Inte preskriberat

Sedan 1 juli 2010 preskriberas inga mord som begåtts från 1 juli 1985 eller senare. Lagändringen kom inte minst till för att förhindra att mordet på statsminister Olof Palme 1986 skulle preskriberas.

Mord begångna av gärningsmän som var under 21 år vid tillfället för brottet preskriberas emellertid som tidigare. HD konstaterar dock att eftersom den idag 43-årige mannen tidigare varit häktad och åtalad för mordet på Malin, så löper preskribtionstiden ut först 30 år efter mordet enligt reglerna om ”absolut preskribtion”.

43-åringen kan därför fortfarande åtalas för brottet, trots att han bara var 18 år vid brottstillfället, om riksåklagaren lyckas få fram tillräckligt med bevis mot honom.