Inför 2021 saknas 442 miljoner kronor i Malmös budget. Trots det ansträngda läget ser inte kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) någon anledning till en skattehöjning.

Inför att fullmäktige i slutet av november klubbar nästa års budget har ekonomidirektör Anna Westerling räknat på stadens ekonomiska förutsättningar. Beräkningen som presenterades på måndagen bygger på att stadens alla verksamheter drivs vidare som i dagsläget med uppräkning för att antalet invånare ökar.

LÄS ÄVEN: Kostnaderna för socialbidrag i Malmö fortsätter att skena

I detta scenario uppgår stadens kostnader till knappt 26 miljarder kronor. Med de förväntade intäkterna från bland annat skatter kommer man då gå minus 442 miljoner.

Kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) litar på att underskottet kommer täckas av stadens resultatutjämningsreserv. Samtidigt utesluter hon inte effektiviseringar och besparingar. Hon vill även se ”ett fokus på att fler Malmöbor ska klara sin egen försörjning”.

LÄS ÄVEN: S-styret i Malmö kritiseras: Utnyttjar coronastöd till att täcka kostnader för socialbidrag

Någon anledning till att höja kommunalskatten ser hon dock inte.

– Jag ser inte att vi är framme vid en skattehöjning, säger hon till Sydsvenskan.

Utöver resultatutjämningsreserven hänvisar hon även till de utökade statsbidrag som regeringen med stödpartier har aviserat.

LÄS ÄVEN: Malmö fortsätter betala ut miljontals skattekronor i bidrag till illegala