man-kvinna 73773 pixabay
Inrikes

Män och kvinnor ekonomiskt ojämställda – männen drar fortfarande det tunga lasset i hushållen

Publicerad 12/5/2017
Annons

➤ En färsk undersökning företagen av Novus och beställd av Länsförsäkringar belyser jämställdhetsproblemet med löneskillnader mellan män och kvinnor ur en vinkel som inte så ofta uppmärksammas men som på flera sätt kan anses som mer relevant än den traditionella.

Från feministiskt håll har det länge framhållits att män tjänar mer pengar än kvinnor. Om man viktar siffrorna för sådant som val av yrke, utbildning, val att arbeta hel- eller deltid osv så försvinner så gott som hela skillnaden – dvs. inkomstskillnaderna finns där men kan hänföras till rationella faktorer och inte till könsdiskriminering.

Den verkliga orättvisan eller obalansen kan sägas uppstå först när en man och en kvinna väljer att ingå ett parförhållande och bildar ett gemensamt hushåll. I varje fall om man utgår ifrån att mannen och kvinnan bör dela lika på bördan, vilket i jämställdhetsdebatten i övrigt brukar vara utgångspunkten och målsättningen när sådant som fördelning av hushållsarbete och föräldraledighet diskuteras.

Den uppfattningen dominerar också bland de svarande i Novus undersökning. 93 procent av respondenterna anser att en ekonomiskt jämställd relation betyder att båda parter tar ett lika stort ekonomiskt ansvar. Så ser det enligt undersökningen dock inte ut i Sverige idag.

Män tar i allt högre grad ansvar för hushållsarbetet i hemmet och tar också ut alltfler föräldraledighetsdagar. På ett viktigt område släpar dock jämställdheten efter. Den ekonomiska försörjningsbördan är fortfarande ojämnt fördelad.

Här drar männen alltjämt det tunga lasset. Kvinnorna har inte i motsvarande utsträckning som männen ökat sitt ansvarsandel på de områden där de traditionellt brustit i ansvar.

I Novus undersökning uppger närmare 6 av 10 män att de drar in mer pengar till det gemensamma hushållet än kvinnorna. 5 män av 10 uppger att de betalar mer än sin partner för hushållets gemensamma utgifter. 4 av 10 män anser att detta innebär att de tar ett större ansvar för den gemensamma ekonomin. Bara 14 procent av kvinnorna uppger att de tar ett större ansvar för hushållsekonomin än sin partner.

I många parrelationer har både män och kvinnor dock en mindre instrumentell syn på vad som konstituerar en jämställd relation jämfört med den som kommer till uttryck i den feministiska diskurs som dominerar den svenska jämställdhetsdebatten. Jämställdhet definieras inte som att exakt lika utfall råder på varje enskilt område.

En utbredd uppfattning är i stället att män och kvinnor anser sig jämställda även om de fördelar ansvarsbördan så att de tar olika stort ansvar för olika saker i hushållet, så länge detta sker i samförstånd och den totala ansvarsbördan upplevs som rättvist fördelad. Relationen behöver inte nödvändigtvis vara ekonomiskt jämställd för att vara sammantaget jämställd.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
596Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons